Дневен ред за заседание № 42, което ще се проведе на 26.02.2015

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора на 26 февруари 2015 година от 09.00 часа в зала „П. Р. Славейков" на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

2. Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора от „земеделска земя" в „ горска територия".
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.2

3. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Стара Загора за стопанската 2014-2015г.
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 3

4. Придобиване на Поземлен имот № 000608, землище Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, бивша опитна станция по поливно земеделие
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4

5.Придобиване на имот, държавна собственост, в гр. Стара Загора, ул. „Мусала" № 26, бивша метрология
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 5

ЕМИЛ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали