Постъпили материали за Заседание 10, което ще се проведе на 12.05.2020г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 12 май 2020 г. от 09.00 часа в Зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора при следния дневен ред:

1. Прекратяване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД

Вносител: Д-р ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ –

Председател  на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД

Предложение

2. 1. Прекратяване на договора за управление на д-р Чавдар Попов, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД и освобождаването му от заеманата длъжност като управител на дружеството;

2. 2. Избиране на управител на лечебното заведение «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД, за времето до провеждане на конкурс за заемане на длъжността;

2. 3. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:000812172

Вносители: Стефан Анков –

Председател на ПК  по законност и обществен ред и

Емил Славов – Председател на ПК по здравеопазване

Предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали