Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и неопасни производствени отпадъци

Формуляри Заявление за издаване на разрешение на физически и юридически лица за извозване на битови и неопасни производствени отпадъци - Правно основание чл. 3, чл. 16, чл. 19 от Закона за управление…

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост

Формуляри Заявление за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост - Правно основание чл. 21 ал. 2 и чл. 22 , т. 2, "а" и "б"…

Горещ телефон
за сигнали