Енергийна ефективност


Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност" с финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност" с финансиране по линия на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Eтап II“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Eтап II“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Eтап I“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Eтап I“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали