Европейски програми и протокол

Георги Симеонов

Георги Дончев Симеонов

Директор на дирекция "Европейски програми и протокол"

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • 042/614 823
Изображение 72945

Процесите на регионалното планиране в Община Стара Загора през принципите и ценностите на Новия европейски Баухаус

Община Стара Загора стартира участието си по проект „02С0432 NEBA – Подпомагане интегрирането на ценностите и принципите на Новия европейски Баухаус в процесите на регионалното планиране“, финансиран по програма Интеррег Европа на Европейската Комисия В периода от 11 до 14 юни, в град Паневежис, Литва се състоя „Първо междурегионално събитие…

5449.jpg

Заключителна пресконференция по Проект BGLD – 1.003 – 0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“

Община Стара Загора и екипът на Международен младежки център – Стара Загора имат удоволствието да Ви поканят на заключителна пресконференция по Проект BGLD – 1.003 – 0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално“ финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. по програма „Местно развитие, намаляване на бедността…

Info sresta Prioritet 1 (3).jpg

На обществено обсъждане днес в Община Стара Загора бяха представени възможности за финансиране с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“

Информационна среща по повод представяне на указанията, възможностите за финансиране и стъпките, които трябва да извървят потенциалните бенефициенти разясни Георги Симеонов - директор на дирекция „Европейски програми и протокол“ и ръководител Звено за подбор на проектни идеи при Община Стара Загора.

Обявления

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма "Развитие на регионите" за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на…

Покана за среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001

Покана за среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”

Областен информационен център Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 27.09.2023 г., 17:30 ч., по която институциите, бизнеса и гражданския сектор имат възможност да кандидатстват и получат финансиране за инвестиции в секторите, в които развиват своята дейност. Процедурата…

Процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. (ПРР) подкрепя изпълнението на териториални стратегии за развитието на десетте големи градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали