Финанси, бюджет и счетоводни дейности

 

Цанка Иванова Ганева

Директор на дирекция "Финанси, бюджет и счетоводни дейности"

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 638, 600 906

Декларация по чл. 12, т. 1    Декларация по чл. 12, т. 2

Завършила е ВФСИ (сега Стопанска академия), гр. Свищов. Работила е като счетоводител, главен счетоводител, финансов ревизор. Служител в Данъчна администрация от 1993 до 2003 г., след което започва работа в Община Стара Загора. Носител е два пъти на годишната награда „Общински финансист” на Националното сдружение на общините в Република България, както на наградата на Сдружението на общините „Общински Финансист- новатор” за приложен иновативен метод за възстановяване на ДДС по общинските водни проекти.
IMG_7543.jpg

Кметът Живко Тодоров представи балансиран проект на Бюджет 2023 на Община Стара Загора

При изготвянето на тазгодишния, сме се водили от аспектите, които са ни били приоритет в предходните години – приходната част да отговаря на разходната, за да нямаме дефицити, неосигурени от финансовата рамка. Данъците и таксите и тази година няма да бъдат повишени. Увеличение не е имало от 2012 година. Това…

obshtina-stara-zagora711.jpg

„Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора

Рейтингът на Община Стара Загора е подкрепен от ангажимента на общинското ръководство да преизпълнява бюджета си, което дава резултат в по-ниски нива на дълга, в сравнение с други както национални, така и международни нива на дълг.

IMG_9340.jpg

Представиха касовото изпълнение на Бюджет 2021 година и средствата от европейските фондове на Община Стара Загора

Отчетът на приходите към 31.12.2021г. на Община Стара Загора показва изпълнение на 83.19% от предварително уточнения план. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на касовото изпълнение на Бюджет 2021 година и средствата от европейските фондове на Община Стара Загора.

IMG_8154.jpg

Над 200 млн. лева е проектът за Бюджет 2022 на Община Стара Загора

Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2022 година е 205 690 405 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Малко над 230 млн. лева (230  395 661лева) е общо индикативният годишен…

Обявления

Предложение за приемане на разчети за приходите и разходите за местни дейности и разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г.

Забавянето и неяснотите, които се отчитат на този етап поради липсата на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година, поражда  необходимостта в община Стара Загора да се предприемат  действия за подготовка и приемането на конкретни решения на общинския съвет за одобряването на основни разчетни показатели за времето…

Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Обединение „Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ при следните параметри: I. Предназначение на дълга - за изпълнение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали