Формула за разпределение на средства

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Стара Загора за 2018 година

дейност 322 "Общообразователни училища"

дейност 318 "Подготвителна група в училище"

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2018 година

информация


Разпределение на средствата за детски градини за 2017 година за местни дейности

информация

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между училищата за 2018 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванати ученици от I до VII клас

информация

Горещ телефон
за сигнали