Формула за разпределение на средства

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти

 

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Стара Загора за 2024 година
дейност 318 "Подготвителна група в училище"
дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"
дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"
дейност 332 "Общежития"

 

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2024 година
дейност 311 "Детски градини"

 

Заповеди за утвърждаване на формули за разпределение на средствата между училищата и детските градини в община Стара Загора за 2024 година
Заповед № 10-00-357 от 28.02.2024 г.  - детски градини
Заповед № 10-00-356 от 28.02.2024 г. - училища

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали