Формула за разпределение на средства

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между училищата в община Стара Загора за 2021 година

дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

дейност 318 "Подготвителна група в училище"

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2021 година

дейност 311 "Детски градини"


Разпределение на средствата за детски градини за 2021 година за местни дейности

дейност 311 "Детски градини"

 

Заповеди за утвърждаване на формули за разпределение на средствата между училищата и детските градини в община Стара Загора за 2021 година

формули училища

формули детски градини държавни дейности

формула детски градини местни дейности

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали