Главен архитект на община Стара Загора

Главен архитект на община Стара Загора

арх. Виктория Григориева Грозева

Община Стара Загора,
стая 509
Телефон (042) 614 839, 601 750
Електронна поща [email protected]

Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2

Възпитаник на ПМГ „Гео Милев“ в град Стара Загора. Завършва специалност „Архитектура“ в УАСГ, град София. Специализирала е специалност „Архитектурни конструкции“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали