Размер на шрифта: A A A
Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2013 г. 
 
Обяснителна записка 
 
Счетоводна политика на община Стара Загора 
 
Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2013 
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове 
 
Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд 
 
Баланс на община Стара Загора към 31.12.2013 г.

Горещ телефон
за сигнали