Размер на шрифта: A A A
Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2014 г.
 
Обяснителна записка
 
Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2014
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Европейски Средства
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Международни Програми
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Разплащателна агенция
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Кохезионни и Структурни Фондове на ЕС
 
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
 
Баланс на община Стара Загора към 31.12.2014 г.

Горещ телефон
за сигнали