ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

Размер на шрифта: A A A

Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2015 г.
Одитно становище

Обяснителна записка
Обяснителна записка

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2015
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Европейски Средства
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Разплащателна агенция
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Кохезионни и Структурни Фондове на ЕС
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
Отчет

Баланс на община Стара Загора към 31.12.2015 г.
Баланс

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали