Размер на шрифта: A A A
Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 г.
 
Одитно становище за заверка без резерви на Сметна палата на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 г.
 
Обяснителна записка
 
Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2016
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Други Европейски Средства
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Разплащателна агенция
 
Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Кохезионни и Структурни Фондове на ЕС
 
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства
 
Отчет за приходите и разходите 
 
Баланс на община Стара Загора към 31.12.2016 г.

Отчет със заверка

Горещ телефон
за сигнали