ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Размер на шрифта: A A A

Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Стара Загора за 2018 г.
Одитен доклад

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018 г., приет с Решение № 2211 от 25.04.2019 г. на Общински съвет Стара Загора и публикуван на 12.08.2019 г.
Отчет

Отчет за приходите и разходите
Отчет

Отчет за касовото изпълнение - Кохезионни и Стриктурни Фондове на ЕС
Отчет

Отчет за касовото изпълнение - Други Европейски средства
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове - Разплащателна агенция
Отчет

Отчетни данни по ЕБК за средствата от ЕС - Други международни проекти
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
Отчет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали