Заверен годишен финансов отчет за 2019 година

Размер на шрифта: A A A

Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Стара Загора за 2019 г.
Одитен доклад

Баланс на Община Стара Загора към 31.12.2019 г.
Баланс

Отчет за приходите и разходите на община Стара Загора към 31.12.2019 г.
Отчет за приходите и разходите

Обяснителна записка по отчета за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
Обяснителна записка

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2019 г.
Отчет

Отчет за средствата от ЕС - Кохезионни и Структурни фондове 
Отчет

Отчет за средствата от ЕС - други европейски средства
Отчет

Отчет за касовото изпълнение за сметките за чужди средства
Отчет

Отчет за средствата от ЕС - други международни проекти
Отчет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали