Годишен план за ползване на дървесина

2024 година


Годишен план за ползване на дървесина Община Стара Загора 

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан

 

2023 година


Годишен план за ползване на дървесина Община Стара Загора 

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан

 

2022 година


Годишен план за ползване на дървесина Община Стара Загора 

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан

 

2021 година


Годишен план за ползване на дървесина Община Стара Загора 

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан

 

2020 година


Годишен план за ползване на дървесина Община Стара Загора 

Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Стара Загора, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали