Градски автобусни линии

Размер на шрифта: A A A

Разписание на градските автобусни линии

ЛИНИЯ № 3 

/в сила от 01.07.2021 година/

кв.”Железник” – ПЗ „Загорка” 

в работни дни
от кв.”Железник”

04:54; 05:18; 05:48; 06:18; 06:48; 07:18; 07:48; 08:18; 08:48; 09:18; 09:48; 10:18; 10:48; 11:18; 11:48; 12:18; 12:48; 13:18; 13:48; 14:18; 14:48; 15:18; 15:48; 16:18; 16:48; 17:18; 17:48; 18:18; 18:48; 19:18; 19:48; 20:18; 20:48; 21:18;

Забележка:
- курсовете в 06:18; 06:48; 08:18; 12:18; 12:48; 15:18 и 18:18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.
- курсовете в 06:48; 07:18; 18:48 и 19:18 часа от кв. „Железник" минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

в работни дни
от ПЗ ”Загорка”

05:00; 05:30; 06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00;

Забележка:
- курсовете в 07:00 и 07:30 часа от ПЗ „Загорка" в работни дни минават през завод „Средна гора".
- курсовете в 07:00; 07:30; 19:00 и 19:30 часа от ПЗ „Загорка" минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

в почивни дни
от кв.”Железник”

05:50; 06:18; 06:48; 07:18; 07:48; 08:18; 08:48; 09:18; 09;48; 10:18; 10:48; 11:18; 11:48; 12:18; 12:48; 13:18; 13:48; 14:18; 14:48; 15:18; 15:48; 16:18; 16:48; 17:18; 17:48; 18:18; 18:48; 19:18; 19:48; 20:18; 20:48; 21:18;

Забележка: курсовете в 06:18; 06:48; 08:18; 12:18; 12:48; 15:18 и 18:18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.

в почивни дни
от ПЗ ”Загорка”
06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:05;

ЛИНИЯ № 8

/в сила от 01.07.2021 година/

кв.”Железник” – кв.”Самара-3”

в работни дни
от кв.”Железник”

05:33; 06:03; 06:33; 07:03; 07:33; 08:03; 08:33; 09:03; 09:33; 10:03; 10:33; 11:03; 11:33; 12:03; 12:33; 13:03; 13:33; 14:03; 14:33; 15:03; 15:33; 16:03; 16:33; 17:03; 17:33; 18:03; 18:33; 19:03; 19:33; 20:03; 20:33; 21:03;

Забележка: курсовете в 06:33; 07:03; 18:33 и 19:03 часа от кв. „Железник" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

в работни дни
от кв.”Самара-3”

05:10; 06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15;

Забележка:
- курсовете в 06:45 и 07:15 часа от кв. „Самара-3" минават през завод „Средна гора".
- курсовете в 06:45; 07:15; 18:45 и 19:15 часа от кв. „Самара-3" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

в почивни дни
от кв.”Железник”
06:03; 06:33; 07:03; 07:33; 08:03; 08:33; 09:03; 09:33; 10:03; 10:33; 11:03; 11:33; 12:03; 12:33; 13:03; 13:33; 14:03; 14:33; 15:03; 15:33; 16:03; 16:33; 17:03; 17:33; 18:03; 18:33; 19:03; 19:33; 20:03; 20:33; 21:03;
в почивни дни
от кв.”Самара-3”
06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15;

ЛИНИЯ № 12 

/в сила от 04.08.2023 година/

кв.”Железник” – Фуражен завод   /изпълнява се само в работни дни/

от кв.”Железник” 07:18; 16:20; 16:53;
от Фуражен завод 07:43; 16:45; 17:18;

кв.”Зора” – Фуражен завод   /изпълнява се само в работни дни/

от кв.”Зора” 06:45; 07:13; 16:15; 16:43;
от Фуражен завод 07:23; 07:51; 16:53; 17:21;

ЛИНИЯ № 13 

/в сила от 21.09.2022 година/

кв.”Железник” – кв.”Зора” 

в работни дни
от кв.”Железник”

05:00; 05:25; 06:00; 06:30; 06:55; 07:20; 07:35; 07:55; 08:20; 08:35; 08:55; 09:25; 09:55; 10:30; 10:55; 11:35; 11:55; 12:20; 12:35; 12:55; 13:25; 14:05; 14:25; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 17:20; 17:35; 17:50; 18:40; 19:00; 19:40; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:40;

в работни дни
от кв.”Зора”

05:00; 05:15; 06:40; 07:35; 08:10; 08:25; 08:40; 09:10; 09:40; 10:10; 10:40; 11:10; 11:40; 12:10; 13:10; 13:45; 14:10; 14:40; 15:10; 15:40; 16:00; 16:10; 17:10; 17:45; 18:10; 18:30; 18:50; 19:20; 19:55; 20:10; 20:50; 21:10; 21:50; 22:10; 22:40; 23:10;

Забележка:

- курсовете в: 20:10, 21:10 и 22:10 часа от кв. „Зора" се изпълняват до Тракийски университет.

- курса в 18:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

в почивни дни
от кв.”Железник”

06:00; 06:55; 07:55; 09:41; 09:55; 10:55; 11:15; 11:55; 12:25; 12:55; 13:15; 13:42; 13:55; 14:55; 15:25; 15:55; 16:35; 17:15; 17:55; 18:55; 19:42; 20:55; 21:25; 21:55; 22:15;

в почивни дни
от кв.”Зора”

07:40; 08:30; 09:00; 09:40; 10:20; 10:40; 11:25; 11:40; 12:00; 12:45; 13:20; 14:30; 14:50; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 18:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30;

Забележка:

- курса в 18:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курса в 16:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

ЛИНИЯ № 14

/в сила от 15.10.2021 година/

кв.„Три чучура-север” – кв.”Зора” 

в работни дни
от кв.„Три чучура - север”
06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:45; 19:00; 20:45;
в работни дни
от кв.”Зора”
06:20; 07:15; 07:40; 08:20; 08:50; 09:20; 09:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:20; 13:50; 14:20; 14:50; 15:20; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:40; 19:40; 21:25;

ЛИНИЯ № 20 

/в сила от 15.10.2021 година/

кв.”Самара-3” – Тракийски университет /изпълнява се само в работни дни/

от кв.”Самара-3” в учебно време 05:55; 06:35; 07:00; 07:20; 07:35; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30;
от ВУЗ в учебно време 06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:30; 19:00; 19:30;
от кв.”Самара-3” в не учебно време 05:55; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00;
от ВУЗ в не учебно време 06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:00; 17:30; 18:30;

ЛИНИЯ № 23 

/в сила от 11.12.2015 година/

Стадион Берое - село Дъбрава

в работни дни
от стадион „Берое"
08:00; 13:20; 16:50 /от 15 октомври до 15 април/; 19:00 /от 16 април до 14 октомври/;
в работни дни
от село Дъбрава
08:15; 13:30; 17:05 /от 15 октомври до 15 април/; 19:15 /от 16 април до 14 октомври/;
в почивни дни
от стадион „Берое"
08:00; 13:20; 16:40 /от 15 октомври до 15 април/; 18:40 /от 16 април до 14 октомври/;
в почивни дни
от село Дъбрава
08:15; 13:30; 16:50 /от 15 октомври до 15 април/; 18:50 /от 16 април до 14 октомври/;

ЛИНИЯ № 33

/в сила от 15.10.2021 година/

кв.„Железник” – Телевизионна кула

от кв."Железник"

08:10; 12:01; 16:01; 18:01

Забележка:

- курса в 16:01 часа от кв. "Железник"се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курса в 18:01 часа от кв. "Железник" се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

от Телевизионна кула

09:00; 13:00; 17:00; 19:00

Забележка:

- курса в 17:00 часа от Телевизионна кула се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курса в 19:00 часа от Телевизионна кула се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

ЛИНИЯ № 51 

/в сила от 25.06.2020 година/

кв.„Три чучура-север” – ДАИ 

в работни учебни дни от
кв.”Три чучура-север”

05:10; 06:00; 06:20; 06:35; 06:50; 07:05; 07:15; 07:25; 07:45; 08:05; 08:20; 08:35; 08:50; 09:05; 09:20; 09:35; 09:50; 10:05; 10:20; 10:35; 10:50; 11:05; 11:20; 11:35; 11:50; 12:05; 12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50; 14:05; 14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16:35; 16:50; 17:05; 17:20; 17:35; 17:50; 18:10; 18:30; 18:50; 19:10; 19:30; 19:50; 20:30; 21:30;

в работни учебни дни
от ДАИ
05:40; 06:30; 06:50; 07:05; 07:20; 07:36; 07:45; 07:56; 08:20; 08:35; 08:50; 09:05; 09:20; 09:35; 09:50; 10:05; 10:20; 10:35; 10:50; 11:05; 11:20; 11:35; 11:55; 12:05; 12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50; 14:05; 14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16:35; 16:50; 17:05; 17:20; 17:35;

Забележка: Курсовете, преминаващи през ДАИ в работни дни в 05:40; 07:36; 07:56 и 17:05 часа влизат в района на „Петрол”.
в работни учебни дни
от спирка Алана
17:50; 18:00; 18:15; 18:35; 18:50; 19:10; 19:35; 19:50; 20:10; 20:50; 21:50;
в работни не учебни дни от
кв.”Три чучура-север”

05:10; 06:00; 06:30; 06:50; 07:05; 07:25; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:15; 18:35; 18:55; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30;

в работни не учебни дни
от ДАИ
05:40; 06:30; 06:55; 07:20; 07:36; 07:56; 08:20; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:05; 17:20;

Забележка: Курсовете, преминаващи през ДАИ в работни дни в 05:40; 07:36; 07:56 и 17:05 часа влизат в района на „Петрол”.
в работни не учебни дни от спирка Алана 17:40; 17:55; 18:15; 18:35; 18:55; 19:15; 19:50; 20:20; 20:50; 21:20; 21:50;
в събота кв. "Три чучура - север" 06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;
в събота от спирка Алана 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 21:00; 22:00;
в събота от ДАИ 06:42; 07:12; 07:42; 08:12; 08:42; 09:12; 09:42; 10:12; 10:42; 11:12; 11:42; 12:12; 12:42; 13:12;
в неделя от кв. "Три чучура - север" 06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;
в неделя
от спирка Алана

06:50; 07:20; 07:50; 08:20; 08:50; 09:20; 09:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:20; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 21:00; 22:00;

в неделя от ДАИ 11:42; 12:12; 12:42;

ЛИНИЯ № 204

/в сила от 15.09.2020 година/

СБА – Гробищен парк 2

от СБА 08:00; 10:00; 12:00;
от Гробищен парк 2 09:10; 11:10; 13:10; 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали