Размер на шрифта: A A A


Понеделник, 16 януари 2012
 
Постоянна комисия Наука, образование и защита правата и интересите на децата
Час 17:30
Зала 216
Протоколист Силвия Димова


Вторник, 17 януари 2012

Постоянна комисия Спорт, туризъм и младежки дейности
Час 15:00
Зала 216
Протоколист Галина Васева

Постоянна комисия Здравеопазване и екология
Час 16:00
Зала 216
Протоколист Галина Васева

Постоянна комисия Законност и обществен ред
Час 17:00
Зала 203
Протоколист Силвия Димова

Постоянна комисия Общинска собственост и стопанска политика и ТРСТ
Час 17:30
Зала 2
Протоколист Надежда ГеоргиеваСряда, 18 Януари 2012

Постоянна комисия Земеделие, гори и проблеми на селата
Час 16:00
Зала 216
Протоколист Надежда Георгиева

Постоянна комисия Култура, туризъм и вероизповедания
Час 16:00
Зала 2
Протоколист Силвия Димова

Постоянна комисия Социална политика
Час 17:15
Зала 216
Протоколист Надежда Георгиева

Постоянна комисия Евроинтеграция и международни връзки
Час 17:30
Зала 203
Протоколист Силвия Димова

Постоянна комисия Финанси и бюджет

Час 18:30
Зала 2
Протоколист Галина Васева

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали