Размер на шрифта: A A A

Понеделник , 16 юли 2012
 
Постоянна комисия Наука,образование и защита правата и интересите на децата
Понеделник , 16 юли 2012
Час След извънредното заседание
Зала 2

Постоянна комисия Законност и обществен ред
Понеделник , 16 юли 2012
Час След извънредното заседание
Зала 203

Постоянна комисия Общинска собственост и стопанска политика
Понеделник , 16 юли 2012
Час След извънредното заседание
Зала 216

Постоянна комисия Спорт и младежки дейности
Понеделник , 16 юли 2012
Час 16:00
Зала 216

Постоянна комисия Финанси и бюджет
Понеделник , 16 юли 2012
Час 18:00
Зала 216


Вторник, 17 юли 2012


Постоянна комисия Земеделие,гори и проблеми на селата
Вторник, 17 юли 2012
Час 15:00
Зала 216

Постоянна комисия Здравеопазване и екология
Вторник, 17 юли 2012
Час 16:00
Зала 216

Постоянна комисия ТСРТ
Вторник, 17 юли 2012
Час 17:30
Зала 2

Постоянна комисия Култура, туризъм и вероизповедания
Вторник, 17 юли 2012
Час 17:30
Зала 203

Сряда, 18 юли 2012


Комисия по чл.6 от правилника за ФППДАРСЛЖСНПР(ИН ВИТРО)
Сряда, 18 юли 2012
Час 14:00
Зала 216

Постоянна комисия Социална политика
Сряда, 18 юли 2012
Час 17:15
Зала 216

Постоянна комисия Евроинтеграция и международни връзки
Сряда, 18 юли 2012
Час 17:30
Зала 203

Четвъртък,19 юли 2012

Председателски съвет
Четвъртък,19 юли 2012
Час 11:00
Зала 203

Горещ телефон
за сигнали