Размер на шрифта: A A A

Понеделник , 16 юли 2012
 
Постоянна комисия Наука,образование и защита правата и интересите на децата
Понеделник , 16 юли 2012
Час След извънредното заседание
Зала 2

Постоянна комисия Законност и обществен ред
Понеделник , 16 юли 2012
Час След извънредното заседание
Зала 203

Постоянна комисия Общинска собственост и стопанска политика
Понеделник , 16 юли 2012
Час След извънредното заседание
Зала 216

Постоянна комисия Спорт и младежки дейности
Понеделник , 16 юли 2012
Час 16:00
Зала 216

Постоянна комисия Финанси и бюджет
Понеделник , 16 юли 2012
Час 18:00
Зала 216


Вторник, 17 юли 2012


Постоянна комисия Земеделие,гори и проблеми на селата
Вторник, 17 юли 2012
Час 15:00
Зала 216

Постоянна комисия Здравеопазване и екология
Вторник, 17 юли 2012
Час 16:00
Зала 216

Постоянна комисия ТСРТ
Вторник, 17 юли 2012
Час 17:30
Зала 2

Постоянна комисия Култура, туризъм и вероизповедания
Вторник, 17 юли 2012
Час 17:30
Зала 203

Сряда, 18 юли 2012


Комисия по чл.6 от правилника за ФППДАРСЛЖСНПР(ИН ВИТРО)
Сряда, 18 юли 2012
Час 14:00
Зала 216

Постоянна комисия Социална политика
Сряда, 18 юли 2012
Час 17:15
Зала 216

Постоянна комисия Евроинтеграция и международни връзки
Сряда, 18 юли 2012
Час 17:30
Зала 203

Четвъртък,19 юли 2012

Председателски съвет
Четвъртък,19 юли 2012
Час 11:00
Зала 203

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали