Размер на шрифта: A A A

 
Четвъртък, 17 октомври 2013

Постоянна комисия финанси и бюджет
Час 17:30
Зала 216

 

Понеделник, 21 октомври 2013

Постоянна комисия Социална политика
Час 15:00
Зала 216

Постоянна комисия Законност и обществен ред
Час 16:00
Зала 2

Постоянна комисия Наука, образование и защита правата и интересите на децата
Час 17:30
Зала 216

 

Вторник, 22 октомври 2013

Постоянна комисия Земеделие, гори и проблеми на селата
Час 15:00
Зала 216

Постоянна комисия Здравеопазване и екология
Час 16:00
Зала 216

Постоянна комисия Общинска собственост и стопанска политика, съвместно с Постоянна комисия ТСРТ
Час 17:30
Зала 2

Постоянна комисия Култура, туризъм и вероизповедания
Час 17:30
Зала 216

 

Сряда, 23 октомври 2013

Комисия награди
Час 15:00
Зала 203

Постоянна комисия Спорт и младежки дейности
Час 16:30
Зала 216

Постоянна комисия Евроинтеграция и международни връзки
Час 17:30
Зала 216

 

Четвъртък, 24 октомври 2013

Председателски съвет
Час 11:00
Зала 203

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали