Размер на шрифта: A A A

 
Четвъртък, 17 октомври 2013

Постоянна комисия финанси и бюджет
Час 17:30
Зала 216

 

Понеделник, 21 октомври 2013

Постоянна комисия Социална политика
Час 15:00
Зала 216

Постоянна комисия Законност и обществен ред
Час 16:00
Зала 2

Постоянна комисия Наука, образование и защита правата и интересите на децата
Час 17:30
Зала 216

 

Вторник, 22 октомври 2013

Постоянна комисия Земеделие, гори и проблеми на селата
Час 15:00
Зала 216

Постоянна комисия Здравеопазване и екология
Час 16:00
Зала 216

Постоянна комисия Общинска собственост и стопанска политика, съвместно с Постоянна комисия ТСРТ
Час 17:30
Зала 2

Постоянна комисия Култура, туризъм и вероизповедания
Час 17:30
Зала 216

 

Сряда, 23 октомври 2013

Комисия награди
Час 15:00
Зала 203

Постоянна комисия Спорт и младежки дейности
Час 16:30
Зала 216

Постоянна комисия Евроинтеграция и международни връзки
Час 17:30
Зала 216

 

Четвъртък, 24 октомври 2013

Председателски съвет
Час 11:00
Зала 203

Горещ телефон
за сигнали