Размер на шрифта: A A A

 
Петък, 5 декември 2014
 
 
Постоянна комисия Спорт и младежки дейности
Час 15:00
Зала 216
 
Понеделник, 8 декември 2014

Постоянна комисия Социална политика
Час 16:00
Зала 216
 
Постоянна комисия Наука, образование и защита правата и интересите на децата
Час 17:30
Зала 2
 
Постоянна комисия Финанси и бюджет
Час 17:30
Зала 216

Постоянна комисия Законност и обществен ред
Час 17:30
Зала 1
 
 
Вторник, 9 декември 2014

Постоянна комисия Земеделие и гори
Час 15:00
Зала 216
 
Постоянна комисия Здравеопазване и екология
Час 16:30
Зала 216
 
Постоянна комисия Общинска собственост и стопанска политика, съвместно с Постоянна комисия ТСРТ
Час 17:30
Зала 2

Постоянна комисия Култура, туризъм и вероизповедания
Час 17:40
Изнесено заседание в ДТ "Гео Милев", гр. Стара Загора

Сряда, 10 декември 2014
 
Постоянна комисия Евроинтеграция и международни връзки
Час 17:30
Зала 216
 

Четвъртък, 11 декември 2014

Председателски съвет
Час 11:00
Зала 203
 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали