Промяна на имена след съдебно решение

Необходими документи:- Съдебно решение- Документ за самоличност- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник- При необходимост: други документи Срок за предоставяне на услугата: 1 ден (8 работни часа) Такса: няма  Подаване на гише Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги…

Горещ телефон
за сигнали