Издаване на Препис-извлечение от акт за смърт за първи път

Размер на шрифта: A A A


Информация за услугата
Актът за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта.
Длъжностното лице по гражданското състояние пристъпва към съставянето на акт за смърт, след като получи съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице.
Препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение и се издава безплатно.

Необходими документи:
- Документ за самоличност на обявителя
- Документ за самоличност на починалото лице 

Срок за предоставяне на услугата:  до 48 часа след настъпването на смъртта

Такса: няма 

Горещ телефон
за сигнали