Възстановяване или промяна на име

Описание на услугата 42.59 KB   Заявление на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация Заявление 713.07 KB   Документи, които се прилагат към заявлението: - Документ за самоличност - Копие на акта за раждане, когато лицето е родено в друго населено място - Документ за платена такса -…

Горещ телефон
за сигнали