Учредяване на настойничество и попечителство

Размер на шрифта: A A A

Необходими документи:
- Заявление
- Документ за самоличност
- Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение

Срок за предоставяне на услугата:  След учредяване на настойническото или попечителското дело

Такса: няма

 

 

Горещ телефон
за сигнали