Уведомление за избор или промяна на режим на имуществени отношения

Размер на шрифта: A A A

Информация за услугата
Длъжностното лице по гражданското състояние във всеки случай на съставяне или отбелязване на промени в акт за сключен граждански брак незабавно изпраща уведомление по чл. 19, ал. 2 от Семейния кодекс (СК) до териториалното звено на Агенцията по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината или кметството.

Необходими документи:
- Декларация по образец за избор или промяна на режима на имуществени отношения с нотариална заверка на подписите
- Документ за самоличност

Срок за предоставяне на услугата:  1 работен ден (8 работни часа) 

Такса: няма

Подаване
Услугата може да бъде заявена в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - eтаж 3, стая 310.
Работно време: 08:30-17:30 ч.

 

 

Горещ телефон
за сигнали