Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата42.59 KB

Заявление на основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация
Документи, които се прилагат към заявлението:

- Документ за самоличност
-Копие на акта за раждане, когато лицето е родено в друго населено място
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
- При необходимост: други документи

Срок за предоставяне на услугата:14 дни

Такса: 10.00 лв.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена наРаботни места № 1, 2, 3 и 4в Центъра за услуги и информация, в сградата наОбщина Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Горещ телефон
за сигнали