Групи в ОБС Стара Загора

ПП ГЕРБ

Боян Бабанов

1. Боян Ангелов Бабанов

Общински съветник
Бояна Танева

2. Бояна Тихомирова Танева

Общински съветник

 

Гино Гинов

4. Гино Кирилов Гинов

Общински съветник

 

Дарин Маринов

5. Дарин Петков Маринов

Общински съветник
Динко Михайлов

6. Динко Танев Михайлов

Общински съветник

 

снимка на Анелия Асенова

7. Анелия Асенова

Общински съветник
снимка на Емил Славов

8. Емил Славов Славов

Общински съветник

 

Емил Енчев

9. Емил Тихомиров Енчев

Общински съветник
Иван Велев

10. Иван Ганчев Велев

Общински съветник

 

 

Мария Жекова

13. Мария Колева Жекова

Общински съветник
снимка на Мартин Паскалев

14. Мартин Паскалев Паскалев

Общински съветник

 

 

снимка на Гочо Карагьозов

17. Гочо Карагьозов

Общински съветник
Стефан Георгиев

18. Стефан Анков Георгиев

Общински съветник

 

Стефан Духтев

19. Стефан Веселинов Духтев

Общински съветник
Таньо Танев

20. Таньо Брайков Танев

Общински съветник

 

Тихомир Трифонов

21. Тихомир Иванов Трифонов

Общински съветник

 

Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ

Иван Иванов

1. Иван Трифонов Иванов

Общински съветник
Кирил Георгиев

2. Кирил Петков Георгиев

Общински съветник

 

Мария Динева

3. Мария Танева Динева

Общински съветник
Методи Пенчев

4. Методи Динев Пенчев

Общински съветник

 

снимка на Митко Маринов

5. Митко Маринов Маринов

Общински съветник
Христо Донев

6. Христо Иванов Донев

Общински съветник

 

Явор Гънчев

7. Явор Райчев Гънчев

Общински съветник

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Валентина Бонева

1. Валентина Стойчева Бонева

Общински съветник

 

Даниела Лекина

3. Даниела Ангелова Лекина

Общински съветник
Иван Върляков

4. Иван Стоянов Върляков

Общински съветник

 

снимка на Илка Петкова

5. Илка Петкова

Общински съветник
Климент Пенчев

6. Климент Павлов Пенчев

Общински съветник

 

Мариус Кирков

7. Мариус Иванов Кирков

Общински съветник

 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ /ДА България, ДСБ, Зелено движение/

Милко Чанков

2. Милко Стаматов Чанков

Общински съветник

 

Нина Димитрова

3. Нина Раднева Димитрова

Общински съветник

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Дамян Георгиев

1. Дамян Желязков Георгиев

Общински съветник
Милена Василева

2. Милена Вълева Василева

Общински съветник

 

Мирослав Райков

3. Мирослав Генчев Райков

Общински съветник

 

ДПС

снимка на Мехмед Зейнел

1. Мехмед Зейнел

Общински съветник
Юсни Ибрям

2. Юсни Мемиш Ибрям

Общински съветник

 

ВМРО

Антон Андонов

1. Антон Димов Андонов

Общински съветник
Никола Чакалов

2. Никола Даниелов Чакалов

Общински съветник

 

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Янко Янков

1. Янко Георгиев Янков

Общински съветник

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

снимка на Искра Михайлова

1. Искра Михайлова Михайлова

Общински съветник

 

КОАЛИЦИЯ НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ

снимка на Стефан Димитров

1. Стефан Димитров Димитров

Общински съветник

 

ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД

Петър Желязков

1. Петър Иванов Желязков

Общински съветник

 

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ВОЛЯ

Боян Кулев

1. Боян Йорданов Кулев

Общински съветник

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали