Хуманитарна и психологическа помощ

  • Български червен кръст - предоставя хранителни продукти, хигиенни материали и дрехи
    Адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 54
    Пункт за хуманитарни услуги - Стара Загора

  • Комплекс за социални услуги за деца и семейства - предоставя подкрепа, консултации, съпровождане по институции, хуманитарна и психологическа помощ
    Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 205 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали