Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024


Открита денонощна телефонна линия в МВР и ОДМВР-Стара Загора за сигнали, свързани с изборния процес

В МВР и ОДМВР-Стара Загора е открита денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР От 9 май до 10 юни 2024 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия - телефон 02…

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Проверка в избирателните списъци

Община Стара Загора уведомява, че от 29 април 2024 г. избирателите български граждани могат да извършват проверка дали са включени в избирателните списъци за гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. на интернет страницата на общинската администрация по постоянния си адрес. Избирателните списъци са два – за гласуване в изборите за членове на Европейския…

Заявление за вписване по настоящ адрес в избирателния списък

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес като подаде Заявление за вписване по настоящ адрес в избирателния списък.

Съобщение за граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които желаят да гласуват на изборите за членове на Европейския парламент на 09 юни 2024 г.

Съобщение за граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които желаят да гласуват на изборите за членове на Европейския парламент на 09 юни 2024 г. от Република България

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали