График за получаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии

Размер на шрифта: A A A

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,

Общинска администрация Стара Загора и Районна избирателна комисия

ще предават изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на 25.05.2019г. в сградата на Общинска администрация на бул.“Цар Симеон Велики“№107

по следния график:

от 10.00 до 12:00 часа - секции от № 150 до № 203, включително

от 12.00 до 13:30 часа - секции от № 001 до № 050

от 13.30 до 15:00 часа - секции от № 051 до № 100 включително

от 15.00 до 16:30 часа - секции от № 101 до № 149,

№ 204, 205, 206, 207, 208 включително.

              

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали