График за получаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии

Размер на шрифта: A A A

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,

Общинска администрация Стара Загора и Районна избирателна комисия

ще предават изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии на 25.05.2019г. в сградата на Общинска администрация на бул.“Цар Симеон Велики“№107

по следния график:

от 10.00 до 12:00 часа - секции от № 150 до № 203, включително

от 12.00 до 13:30 часа - секции от № 001 до № 050

от 13.30 до 15:00 часа - секции от № 051 до № 100 включително

от 15.00 до 16:30 часа - секции от № 101 до № 149,

№ 204, 205, 206, 207, 208 включително.

              

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали