Подаване на Заявление за вписване по настоящ адрес в избирателния списък - до 11 май 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.05.2019 година е краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 год.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (Приложение № 14);

 

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес.

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества.

 

Заявлението се подава лично, през интернет страницата на община Стара Загора (чрез електронно заявление) или на сайта на ГД  ГРАО /за лицата притежаващи личен електронен подпис/.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали