Подаване на Заявление за вписване по настоящ адрес в избирателния списък - до 11 май 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.05.2019 година е краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 год.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК (Приложение № 14);

 

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес.

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества.

 

Заявлението се подава лично, през интернет страницата на община Стара Загора (чрез електронно заявление) или на сайта на ГД  ГРАО /за лицата притежаващи личен електронен подпис/.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали