Съобщение за осигуряване на специализиран транспорт за лица с увреждания

Размер на шрифта: A A A
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с изборите за Европейски парламент на Р България на 26.05.2019 год., заявки за осигуряване на специализиран транспорт за лица с увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждания на зрението до избирателните секции се приемат в Община Стара Загора в изборния ден на 26.05.2019 год. на телефон 042 614 614 от 08.00 до 18.00 часа.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали