Видове заявления, място за подаване и срокове

Размер на шрифта: A A A

На 12.04.2019 година са обявени предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Справки по предварителните избирателни списъци могат да се извършват на местата за обявяване на избирателните списъци, съгласно Заповед № 10-00-629/09.04.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора и на сайта на Община Стара Загора http://www.starazagora.bg/  

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества  или чрез електронно заявление.

Срок: до 11.05.2019 година.

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ/ДОПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК НА СЕКЦИЯТА ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества.

Срок: до 24.05.2019 година.

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ/ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества или чрез електронно заявление.

Срок: до 18.05.2019 година.

 

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора - партер, ст. 4. Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК или чрез електронно заявление.

Срок: до 11.05.2019 година.

 

Обявените места важат само за работните дни.

 

През празничните и почивни дни гражданите, желаещи да подадат заявление могат да го направят в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 - партер, ст.4, тел. 042/614-888.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали