Заповед № 10-00-711 за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

Размер на шрифта: A A A

Заповед № 10-00-711  17/04/2019 , 13:55

Приложение № 1 - списък на информационните табла за реклами и съобщения, определени за поставяне на агитационни материали

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали