Видове заявления, място за подаване и срокове

Размер на шрифта: A A A

На 16.09.2019 г. са обявени предварителни списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

Справки по избирателните списъци могат да се извършват в административните бюра, кметствата, кметските наместничества, клубовете на пенсионера, училищата и  на сайта на Община Стара Загора http://www.starazagora.bg /  

 

         ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО НА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ

  • Заявление за вписване  в избирателен списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ);

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества /лично/ или през на сайта на ГД  ГРАО - https://www.grao.bg/elections/  /за лицата, притежаващи личен електронен подпис/.

Срок: до 12.10.2019 година     

 

  • Заявление за вписване в избирателния списък част ІІ / Декларация/ постоянен адрес  - за гражданите на страни от Европейския съюз(Приложение № 8-МИ);

Място на подаване: сградата на Община Стара Загора - ЦУИ

Срок: до 16.09.2019 година

 

  • Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение № 7-МИ);

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора - ЦУИ

Срок: до 19.10.2019 година

 

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №17-МИ);

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора – ЦУИ. Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК.

Срок: до 12.10.2019 година 

          до 21.10.2019 година, при условие, че е назначена ПСИК     

 

Обявените места важат само за работните дни.

През празничните и почивни дни гражданите, желаещи да подадат заявления могат да го направят в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, стая № 4 - партер, тел. 042/614-888.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали