Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и лозя

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 32 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ДЪРВЕТА И ЛОЗЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЧАСТНИ ИМОТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ГОРСКИ ФОНД

 

Заповед № 10-00-408 

Вътрешни правила за издаване на разрешение

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Декларация

Горещ телефон
за сигнали