Качество на атмосферния въздух

Информация за фини прахови частици и чистота на въздуха от измервателни станции на Община Стара Загора

Две автоматични измервателни станции следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на въздуха в гр. Стара Загора. Станция „Железник“ е разположена в кв. „Малък Железник“, междублоково пространство на ул. „Иван Пашинов“ № 16,  а станция „Славянска“ се намира на площадка в района на бул. „Славянски“ № 2. 


Европейския индекс на качеството на атмосферния въздух 

Информацията за качеството на атмосферния въздух в България вече се визуализира в онлайн услуга на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия - Европейски индекс. Данните в реално време са достъпни и могат да се слeдят чрез платформа. Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, където е станцията, и се базира на пет ключови замърсителя: прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Потребителите могат да увеличават части от картата, за да проверят качеството на въздуха и показателите за ключовите замърсители. На картата всяка станция за мониторинг е оцветена, съобразно качеството на атмосферния въздух.


Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух


Бюлетини на "Изпълнителна Агенция по Околна Среда" за състоянието на въздуха


 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали