Кина в Стара Загора

Кино Арена

Адрес: Парк МОЛ, бул. Никола Петков № 52
Телефони: 0894 338 215
Интернет страница: www.kinoarena.com/bg
 

кино Синема сити

Адрес: МОЛ Галерия Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 30
Интернет страница: www.cinemacity.bg

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали