Кина в Стара Загора

Кино Арена

Адрес: Парк МОЛ, бул. Никола Петков № 52
Телефони: 0894 338 215
Интернет страница: www.kinoarena.com/bg
 

кино Синема сити

Адрес: МОЛ Галерия Стара Загора, ул. Хан Аспарух № 30
Интернет страница: www.cinemacity.bg

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали