Кметове на града

ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ

ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ

Роден в Търново на 17 (29) ноември 1827 г. Близо 20 години учителства в много български селища. От 1864 г. се установява на работа в Цариград, където редактира и издава: в. „Македония“, в. „Гайда“, сп. „Читалище“, сп. „Ружица“ и др. Активно участва в решаването на българския църковен въпрос.

В Стара Загора живее и работи от началото на 1876 г. до 19 (31) юли 1877 г. Главен учител в класното мъжко училище. След освобождаването на града на 10 (22) юли 1877 г. е вдъхновител и организатор на първата гражданска власт. Починал на 1 (13) юли 1895 г. в София.


ХАДЖИ ГОСПОДИН СЛАВОВ

ХАДЖИ ГОСПОДИН СЛАВОВ

Роден в Стара Загора през 1811 г. Занимава се с търговия. Един от видните възрожденски дейци. Основател на църковната община, със значим принос в просветното дело. След Освобождението е първият избран кмет на Стара Загора. По негово време започва устройването на държавните и местните органи на властта. Умира през 1893 г.


СТЕФАН СТОЙКОВ САЛАБАШЕВ

СТЕФАН СТОЙКОВ САЛАБАШЕВ

Роден в Стара Загора през 1847 г. До Освобождението се занимава с търговия на кожи и кожени изделия, а след това се включва активно в обществения живот на града. От 1879 г. е деец на Народната партия и се занимава с административна дейност. В летописа на новата история на града остава като кмета възстановител. Управлява и от април 1886 г. като председател на комисия - до общинските избори на 4 (16) октомври 1887 г. Втори мандат - 4 (16) октомври 1887 г. септември 1890 г. Умира през 1913 г.


ДИМИТЪР НАЧЕВ КОСЕВ

ДИМИТЪР НАЧЕВ КОСЕВ

Роден в Стара Загора през 1847 г. До Освобождението е учител в Трявна. След 1878 г. работи като съдия в Нова Загора и съдия и адвокат в Стара Загора. Освен кмет е бил народен представител в III ВНС (1886 г.) и в XII ОНС (1902 г.), окръжен и общински съветник. Деец на Либералната партия По негово време се открива Градска болница, построени са затвор и казарма на 6-а старозагорска дружина, построена е сграда за Мъжкото класно училище. Подава доброволно оставка в началото на февруари 1885 г. и се посвещава на борбата за Съединението на България. Умира в Стара Загора през 1923 г.


СТЕФАН СЛИВКОВ

СТЕФАН СЛИВКОВ

Роден в Стара Загора през 1837 г. Бележит деец на националноосвободителното движение, един от създателите на местния революционен комитет. Работи като кмет, помощник-кмет, член на Окръжния съвет и народен представител. Член на Народната партия. Умира през 1917 г.


МИРЧО МИРЧЕВ СТОЯНОВ

МИРЧО МИРЧЕВ СТОЯНОВ

Роден в Стара Загора през 1857 г. Адвокат, съдебен заседател, виден русофил, член на Народната партия. Принуден е да емигрира в Русия по време на управлението по Стефан Стамболов. Дългогодишен общински съветник и публицист. Полага усилия за възстановяването на града и развитие на частната инициатива и поминъка на населението. Издава първия общински вестник. Умира през 1933 г.


ГЕОРГИ ИВАНОВ КЮМЮРЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЮМЮРЕВ

Роден в Стара Загора през 1855 г. Участва активно в националноосвободителните борби като съратник на Васил Левски, участва и в Старозагорското въстание и в Руско-турската война от 1877-1878 г. След Освобождението е депутат във ВНС от 1879 г., околийски началник, и.д. кмет и помощник- кмет. Полага усилия за подобряване на хигиената и чистотата в града. Член на Народната партия, русофил. Умира през 1921 г. в Стара Загора.


ПЕНЧО СЛАВОВ

ПЕНЧО СЛАВОВ

Роден в Стара Загора през 1842 г. Деец на националноосвободителното движение. След Освобождението многократно е избиран за член на Общинския съвет, помощник-кмет и кмет на града. Умира в Стара Загора през 1917 г.


ИВАН ЧЕРЕПОВ

ИВАН ЧЕРЕПОВ

Роден в Стара Загора през 1853 г. След Освобождението участва в административното управление на Стара Загора и окръга. Член е на Главния съвет на департамента (окръга) и помощник-прокурор в Окръжния съд. Умира още през първата година на кметския си мандат - на 24 декември 1894 г.


САВА КОЛЕВ КАЗМУКОВ

САВА КОЛЕВ КАЗМУКОВ

Роден на 24.11.1858 г. в Стара Загора. Завършва местното класно училище. Работи като мирови съдия в Харманли и Бургас и като адвокат в Стара Загора. Като член на Народна-та партия и ярък русофил е принуден да емигрира в Турция и Египет през Стамболовия режим. Деец на БЧК. Умира и Стара Загора на 3 юли 1936 г.


ХРИСТО ИВАНОВ КОЖУХАРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ КОЖУХАРОВ

Роден в Стрелча, Панагюрско, през 1860 г. В Освободителната война 1877-1878 г. участва като доброволец в руската армия. Работи като съдия в Радомир, Плевен, Чирпан и Стара Загора. Народен представител във ВНС през 1886 г., общински съветник, училищен настоятел. Деец на Националлибералната партия. Продължава дейността по възстановяването и благоустройството на града. Подава оставка по политически причини. Умира през 1933 г.


ПЕТЪР КАБАКОЕВ

ПЕТЪР КАБАКОЕВ

Роден в Стара Загора през 1850 г. Завършва местното класно училище и работи като учител в с. Мъглиж и в Стара Загора След Освобождението е секретар на Окръжния съд в Стара Загора, съдия в Бургас и от 1884 г. отново е член на Окръжния съд и главен съветник на Окръжния съвет на Стара Загора. Работи и като адвокат в родния си град. Умира в Стара Загора през 1932 г.


ГОЧО БОНЕВ

ГОЧО БОНЕВ

Роден в Стара Загора през 1866 г. Завършва класното училище и се занимава с търговия. Участва в Сръбско-българската война от 1885 г. като доброволец. Избран за кмет на 18 октомври 1903 г. Заема поста си един ден и подава оставка на 19 октомври 1903 г. Умира през 1920 г.


СТЕФАН СТОЕНЧЕВ

Роден в с. Дълбоки през 1851 г. Завършва класното училище. Търговец, член на Народната партия. Общински съветник, училищен и църковен настоятел. Като предприемач към общината по закон няма право на избираемост и с Указ № 303 от 8 ноември е изваден от състава на Общинския съвет. Починал през 1921 г.


ИВАН ПРАМАТАРОВ

ИВАН ПРАМАТАРОВ

Роден в Стара Загора през 1865 г. Финансист. Умира през 1934 г.


ЙОВЧО К. ХИТРОВ

ЙОВЧО К. ХИТРОВ

Роден в с. Кортен, Сливенско, през 1862 г. Завършва основно образование и се занимава със земеделие. От 1882 г. е фелдфебел в 6-а Старозагорска дружина, като междувременно завършва местното класно училище и Военното училище в София. Като офицер служи в Сливен, Бургас, Казан лък, Харманли и Стара Загора, където през 1904 г. е пенсиониран с чин майор. Член на Демократическата партия и председател на старозагорската организация. Участва в Балканските и Първата световна война. От 1919 г. е директор на Популярната банка в Стара Загора. Умира в София през 1921 г.


МИНКО МИНЕВ

МИНКО МИНЕВ

Роден в Стара Загора през 1848 г. Завършва класно училище Един от ръководителите на Старозагорското въстание през 1875 г. След потушаването му е арестуван, инквизиран и лишен от правото да работи като учител. След Освобождение то заема редица административни служби в града. Член е на училищното настоятелство и на Околийския съвет. Народен представител от Стара Загора в IV ОНС. Член на Народната партия. Избиран е за член на Общинския съвет, работи и като околийски финансов началник и адвокат. Умира в Стара Загора на 7 януари 1932 г.


НАСТЬО ПАЧАУРОВ

НАСТЬО ПАЧАУРОВ

През 1917 г. д-р Настьо Пачауров е назначен за окръжен управител, а Никола Бунарджиев подписва всички общински документи, без да е назначен официално - до септември 1918 г.


ИВАН НОНОВ

ИВАН НОНОВ

Роден в с. Енина, Казанлъшко, през 1869 г. Завършва първия випуск на Педагогическото училище в Казанлък. Участва като доброволец в Сръбско-българската война. Работи като учител в редица градове. Член на Демократическата партия. От 1901 г. до 1919 г. живее в Стара Загора. Води партизанска политика, назначава свои съпартийци и близки на доходни длъжности. Умира през 1922 г. в с. Енина.


КОСТА ЦОКЕВ

КОСТА ЦОКЕВ

Роден в Габрово през 1867 г. Завършва Априловската гимназия и Казанлъшкото педагогическо училище, и работи като учител в редица градове, включително и в Стара Загора. Като председател на тричленната комисия е обвинен в корупция и провеждане на партизанска политика и уволнен през октомври 1919 г. Умира в Стара Загора през 1933 г.


МИХАИЛ РУСЕВ СЛИВКОВ

МИХАИЛ РУСЕВ СЛИВКОВ

Роден в Стара Загора през 1868 г. Завършва местното класно училище. След Освобождението работи като съдебен прис¬тав при Старозагорския съд, в ръководството на акционер¬ни дружества, занимава се с търговия. Виден общественик, член на културно-просветно дружество „Театър“. Член на Народната партия. Умира в Стара Загора през 1937 г.


ГОСПОДИН БАИРКОВ

ГОСПОДИН БАИРКОВ

Роден в Чирпан през 1885 г. Завършва Старозагорската мъж-ка гимназия и юридически науки в София и в Брюксел. Член на БЗНС. Участва в Балканските и Първата световна война. Умира през 1939 г.


ХРИСТО СПАСОВ ФЕТВАДЖИЕВ

ХРИСТО СПАСОВ ФЕТВАДЖИЕВ

Роден на 8 октомври 1889 г. в Стара Загора. Завършва Старозагорската мъжка гимназия, ШЗО и право в Софийския университет. Участва в Балканските, Първата и Втората световни войни. Работи като адвокат и юрисконсулт на Старозагорската община. Като кмет на града е и член на Централното настоятелство на Съюза на българските градове. Двигател на духовния живот на Стара Загора. Умира на 21 декември 1977 г.


МИХАИЛ ТЕНЕВ ДОНЧЕВ

МИХАИЛ ТЕНЕВ ДОНЧЕВ

Роден през 1889 г. в с. Любенова махала, Новозагорска околия. С незавършено гимназиално образование. Занимава се с търговия на добитък и месо. Като член на БЗНС е назначен за председател на тричленната комисия през март 1923 г. Остава в хрониките със своето бездействие. След преврата на 9 юни 1923 г. е уволнен и арестуван в продължение на няколко месеца. Умира през 1941 г.


О.З. полк. ВАСИЛ ЯНАКИЕВ СЕЙРЕКОВ

О.З. полк. ВАСИЛ ЯНАКИЕВ СЕЙРЕКОВ

Роден през 1875 г. в Шумен. Племенник е на Васил Друмев (Митрополит Климент). Завършва Търновската гимназия. Завършва Военното училище и се посвещава на военна кариера. Участва във войните за национално обединение (1912-1918 г.). Доблестен командир, гражданин и общественик. На 8 септември 1935 г. в града се открива първата в страната автоматична телефонна централа. Умира в Стара Загора през 1944 г.


СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЮМЮРЕВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЮМЮРЕВ

Роден в Стара Загора през 1882 г. Завършва местното класно мъжко училище и Земеделското училище в Плевен. Работи като банков служител в Стара Загора и Пловдив. Член на Демократическия сговор, избиран за общински съветник, председател на тричленна комисия и кмет на града в различни периоди. Виден общественик. Умира в Стара Загора през 1958 г.


ЖЕЛЯЗКО РАШЕВ

ЖЕЛЯЗКО РАШЕВ

Роден в Стара Загора през 1890 г. Завършва гимназия в родния си град и архитектура в Мюнхен, Германия. Работи като окръжен архитект в Стара Загора до 1924 г., след това се отдава на частна практика. От края на 30-те години до края на живота си е градски архитект. Член на Националлибералната партия. Умира в Стара Загора през 1954 г.


ТОДОР БОНЕВ МИРЧЕВ

ТОДОР БОНЕВ МИРЧЕВ

Роден през 1890 г. в Стара Загора. Завършва местната гимназия и Юридическия факултет на Софийския университет Участва в Балканските и Първата световна война. Работи като адвокат в Стара Загора и участва в редица акционерни дружества. Член е на Демократическия сговор. Умира през 1934 г.


ВАСИЛ НИКОЛОВ КАРАГЬОЗОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ КАРАГЬОЗОВ

Роден в Чирпан през 1890 г. Завършва Мъжката гимназия в Стара Загора и Юридическия факултет към Софийския университет. Участва в Първата световна война. Работи като адвокат в Стара Загора. Член на Националлибералната партия. Избиран за общински съветник и кмет. Умира през 1962 г.


Д-Р НИКОЛА ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Д-Р НИКОЛА ГЕНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Роден в Стара Загора през 1896 г. Завършва местната Мъжка гимназия и право в Софийския университет. След това специализира стопански науки във Франкфурт, Германия, и защитава докторат. Участва като доброволец в Първата световна война. Работи в „Дойче банк“ — София, и като адвокат в Стара Загора. Член на Демократическата партия. Председател на общинска тричленна комисия и кмет на града. Умира в София през 1968 г.


СТЕФАН ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ

Роден в Стара Загора през 1879 г. Завършва местната гимназия и висше икономическо образование в Белгия. Работи като директор на Търговската банка в София и Бургас, председател на Търговската камара в Бургас, областен директор по професиите в Стара Загора. Член на Народната партия. Избиран за народен представител, кмет и помощник-кмет на Бургас. Като кмет на Стара Загора е уволнен на 17 ноември 1936 г. „в интерес на службата“, тъй като не се съгласява да приеме условията на наложения правителствен заем. Умира през 1949 г.


НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ

НАЧО ДИМИТРОВ НАЧЕВ

Роден в Стара Загора през 1882 г. Основно образование завършва в родния си град, средно в Одрин и висше юридическо в Лвов, Полша. Работи като адвокат в родния си град Член на Либералната партия - радослависти. Народен представител 1913-1918 г. Избиран за общински съветник и кмет При втория му мандат е уволнен със заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве „за несправяне със задачата за павиране на улиците по донесение на областния управител“. Умира в Стара Загора през 1960 г.


АСПАРУХ ЛУКОВ

АСПАРУХ ЛУКОВ

ТАЧО КОЛЕВ ДАСКАЛОВ

ТАЧО КОЛЕВ ДАСКАЛОВ

Роден през 1898 г. в Раднево. Средно образование завършва в Стара Загора, а висше - в юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“. След 9 септември 1944 г. работи в Областния комитет на ОФ в Стара Загора, в Националния съвет на ОФ, като секретар на Президиума на Народното събрание. Умира на 4 септември 1964 г. в София.


ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ

Роден в Стара Загора през 1904 г. Средно образование завършва в родния си град. От 1927 г. до 1930 г. учи във висше земеделско училище в Дания. След кметския мандат работи в Околийския и Окръжни комитети на ОФ в Стара Загора и като директор на СП „Комунални услуги“.


БОНЧО КОЙЧЕВ TOTEВ

БОНЧО КОЙЧЕВ TOTEВ

Роден в Стара Загора през 1897 г. Завършва средно образование в родния си град, а висше в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа като адвокат през 1924 г. първо в Гълъбово, после в Стара Загора. Известно време е прокурор, кмет на Стара Загора, адвокат. През всичките мандати до 1971 г. е градски и окръжен съветник. Умира през 1972 г.


ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

Роден през 1915 г. в с. Поздивище, Костурско. През 1923 г. семейството му се преселва в Стара Загора. След като завършва III прогимназиален клас, става кооперативен служител, оксиженист и електроженист. След 9 септември 1944 г. работи в структурите на Народната милиция и ГК на БКП. През 1949 г. е назначен за заместник-министър на БДЖ. Умира в София през 1954 г.


ПЕТЪР ТОДОРОВ ВЪЛЕВСКИ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ВЪЛЕВСКИ

Роден в Стара Загора през 1908 г. Основно и средно образование получава в родния си град. През 30-те и 40-те години лежи в затвора заради дейността си като член на БКП. След 9 септември 1944 г. работи в структурите на МВР и Държавна сигурност. От 1951 г. до 1959 г. е директор на градския промкомбинат. От 1959 г. до 1965 г. е заместник-председател на ГНС.


МИНКА СТЕФАНОВА

МИНКА СТЕФАНОВА

Родена в Стара Загора през 1919 г. Завършва гимназия в родния си град и славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. През 1943 г. е учителка в Чирпанската гимназия, а от 1944 г. преподава в Стара Загора и е директор на девическата гимназия. През 1952 г. се премества в София.


ЙОРДАН ХРИСТОВ КАПСАМУНОВ

ЙОРДАН ХРИСТОВ КАПСАМУНОВ

Роден в село Хан Аспарухово, Старозагорско, през 1907 г. Основно образование завършва в родното си село, а средно - в педагогическото училище в Казанлък. Учи стоматология в Цариград. Работи в околийската и окръжната администрация на Стара Загора, като търговски консул в Цариград през 1950-1953 г., като заместник-директор на АТЗ. Умира през 1991 г. Почетен гражданин на Стара Загора.


НИКОЛА СТОЙЧЕВ ВАРОВ

НИКОЛА СТОЙЧЕВ ВАРОВ

Роден в село Змейово, Старозагорско, през 1920 г. Средното си образование получава в Стара Загора. През втората половина на 40-те и първата половина на 50-те години работи в структурите на БКП в Стара Загора и в София. Междувременно завършва висша партийна школа. От 1955 г. до 1959 г. е аспирант в Института за обществени науки в Москва. До 1964 г. работи в Стара Загора, а от 1964 г. в Института по история при БАН.


ХРИСТО НАНЕВ СТАЙКОВ

ХРИСТО НАНЕВ СТАЙКОВ

Роден през 1915 г. в село Малко Тръново. Средно образование получава в гимназиите в Стара Загора и в Казанлък. Работи в Околийския и градския комитет на БКП, Околийския комитет на ОФ, Окръжния народен съвет.


РУСИ ТЕНЕВ ДИНЕВ

РУСИ ТЕНЕВ ДИНЕВ

Роден в село Кравино, Старозагорско, през 1927 г. Завършва висше икономическо образование в София. Работи във военните заводи в Карлово, в ОК на БКП, ОНС, ОК на ОФ в Стара Загора. Пенсионира се през 1987 г.


ТАНЬО ИГНАТОВ

ТАНЬО ИГНАТОВ

Роден в село Долно Ново село, Старозагорско, през 1927 г. Завършва висша партийна школа. Работи в Околийския и Окръжния комитети на ДКМС, ГК на БКП, Общинския комитет на БКП - Раднево.


ХРИСТО АРНАУДОВ

Роден в село Оряховица, Старозагорско, през 1928 г. Завършва висше икономическо образование. Работи в Градския, Общинския и Окръжния народен съвет в Стара Загора.


КОЛЬО ГЕОРГИЕВ

КОЛЬО ГЕОРГИЕВ

Роден в Стара Загора през 1940 г. Има висше техническо образование. Работи в завод „Берое“, в Градския и Общинския комитет на БКП.


КУПЕН КУПЕНОВ

КУПЕН КУПЕНОВ

Роден на 8 октомври 1941 г. в Бургас. Завършил е Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ (сега Технически университет) в София, специалност „Промишлена топлотехника“. Работил е в Промишлено-монтажно управление в Стара Загора, последните години и като директор. След кметския му мандат работи в ДСО „Монтажи“ - София. Бил е зам.-министър на строителството. След 1991 г. създава своя фирма за монтажни дейности и консултантски услуги в областта на строителството.


ТОТЬО НАНЕВ ТОТЕВ

ТОТЬО НАНЕВ ТОТЕВ

Роден в село Михайлово, Старозагорско, през 1938 г. С висше образование. Работи в структурите на ДКМС, общинските комитети на БКП в Стара Загора и Опан.


ПЕЙЧО ДЕНЕВ

Роден в Стара Загора. Има висше образование. Работи в ОНС, ГОНС, СД МПБУ, ОК на БКП, Стара Загора, ген. ди-ректор на ДСО „Хранмаш“.


СТОЯН СТОЯНОВ

СТОЯН СТОЯНОВ

Роден в село Мъдрец, Старозагорско, през 1938 г. Завършва висше образование във ВИНС - Варна. Работи в ТЕЦ „Първа комсомолска“, като инспектор в БНБ, зам.-председател на ОбНС, зам.-председател на Общинското ръководство на БЗНС в Стара Загора, директор на Централна кооперативна банка - клон Стара Загора.


АНТОН АНДРОНОВ

АНТОН АНДРОНОВ

Роден в Стара Загора през 1961 г. Завършва юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, София. Работи като адвокат. По-късно става председател на Общинския съвет в Стара Загора.


ПРОФ. ЦАНКО ЯБЛАНСКИ

ПРОФ. ЦАНКО ЯБЛАНСКИ

Роден в Бяла Слатина. Висше образование получава в Селскостопанската академия в София. От 1975 г. работи във ВИЗВМ - Стара Загора. Професор по генетика и селекция на животните от 1991 г. Заместник-ректор на ВИЗВМ. Един от инициаторите за учредяването на Тракийския университет.


Д-Р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ

Д-Р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ

Роден в Стара Загора на 22 юли 1957 г. Завършва Първа смесена гимназия „Христо Ботев“ в родния град и Висшия медицински институт в Пловдив. Преминава курс по мениджмънт на здравеопазването във Вашингтон, САЩ. Министър на здравеопазването 24 април 2008 г. - 27 юли 2009 г. Народен представител от БСП /Коалиция за България в 41- вото Народно събрание (14 юли 2009 г. - 14 март 2013 г.).


ПРОФ. СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

ПРОФ. СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

Роден в Кнежа през 1953 г. Завършва зоотехника в Тракийския университет в Стара Загора през 1979 г. През 1986 г. става доктор по генетика. Специализира в Брага, Лимерик и в колежа „Харпър Адамс“ в Англия. След 1990 г. е доцент, а преди началото на кметския му мандат през 2007 г. - професор. Два пъти е ректор на Тракийския университет, работи и като ръководител на катедра, заместник-декан и декан на Аграрния факултет.


ЖИВКО ТОДОРОВ

ЖИВКО ТОДОРОВ

Роден е на 21 септември 1981 г. в гр. Стара Загора. Завършва ГПЧЕ "Ромен Ролан" – Стара Загора с английски и немски език и Софийския университет "Св. Климент Охридски" със специалност "Европеистика". Работил като експерт в изготвянето и управлението на проекти за кандидатстване по програми на ЕС в Община Стара Загора и Областната администрация в Стара Загора.Избран е през 2009 г.за народен представител в 41 Народно събрание от ПП ГЕРБ. От 29 юли 2009 до 5 май 2010 г. е заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана, като от 5 май 2010 до 2 септември 2010 г. е неин председател. От 4 септември 2009 до 26 януари 2011 г. е ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.


Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали