Кметски наместници

село Арнаутито

Кметски наместник
Мария Нейкова Стойнова
Адрес - п.к. 6069 с.Арнаутито
Телефон - (041145) 260;
Моб. телефон -  0885 901 237

 

село Бенковски

Кметски наместник
Стефка Славова Георгиева
Адрес - п.к. 6056 с.Бенковски
Телефон - (041179) 332
Моб. телефон - 0885 901 236

 

село Борилово

Кметски наместник
Петър Койчев Койчев
Адрес - п.к. 6046 с.Борилово
Телефон - (041115) 260
Моб. телефон - 0885 901 259

 

село Борово

borovo pic1 Кметски наместник
Янка Митева Дончева
Адрес - п.к. 6070 с.Борово
Телефон - (041149) 261
Моб. телефон - 0885 871 711

село Бъдеще

Кметски наместник
Иванка Петкова Иванова
Адрес - п.к. 6090 с.Бъдеще
Телефон - (04112) 260
Моб. телефон - 0885 901 256

 

село Воденичарово

с.Воденичарово Кметски наместник
Виолета Мънчева Иванова
Адрес - п.к. 6080 с.Воденичарово
Телефон - (04125) 272
Моб. телефон - 0885 901 253

 

село Елхово

Кметски наместник
Яна Драгиева Господинова - Петрова
Адрес - п.к. 6066 с.Елхово
Телефон - (041119) 260
Моб. телефон - 0885 901 239

 

село Казанка

Елка Момчилова Михайлова Кметски наместник
Елка Момчилова Михайлова
Адрес - п.к. 6063 с.Казанка
Телефон - (041117) 260
Моб. телефон - 0885 901 261

 

село Козаревец

Кметски наместник
Димитрина Радкова Димитрова
Адрес - п.к. 6081 с.Козаревец
Телефон - (041149) 262
Моб. телефон - 0885 901 242

 

село Колена

Кметски наместник
Янко Стефанов Янков
Адрес - п.к. 6050 с.Колена
Телефон - (041175) 260
Моб. телефон - 0885 901 241

 

село Ловец

Кметски наместник
Таня Димова Георгиева
Адрес - п.к. 6071 с.Ловец
Телефон - (041149) 260
Моб. телефон - 0885 901 232

 

село Лозен

Кметски наместник
Виолета Николаева Наневска
Адрес - п.к. 6062 с.Лозен
Телефон - (041114) 260
Моб. телефон - 0885 901 227

 

село Люляк

с. Люляк Кметски наместник
Иван Петков Ковачев
Адрес - п.к. 6051 с. Люляк
Телефон - (04121) 2260
Моб. телефон - 0885 901 225

 

село Лясково

с.Лясково Кметски наместник
Георги Симеонов Бакалов
Адрес - п.к. 6045 с.Лясково
Телефон - (041275) 260
Моб. телефон - 0885 901 230

 

село Малко Кадиево

Кметски наместник
Теньо Динев Тенев
Адрес - п.к. 6052 с.Малко Кадиево
Телефон - (041276) 261
Моб. телефон - 0885 901 226

село Михайлово

Кметски наместник
Екатерина Андреева Стоянова
Адрес - п.к. 6080 с.Михайлово
Телефон - (04125) 2260
Моб. телефон - 0885 901 228

 

село Ново село

с. Ново село Кметски наместник
Михал Атанасов Михалев
Адрес - п.к. 6062 с. Ново село
Телефон - (041112) 2260; 2264
Моб. телефон - 0885 901 223

 

село Остра могила

с.Остра могила Кметски наместник
Васил Тодоров Апостолов
Адрес - п.к. 6063 с.Остра могила
Телефон - (041118) 260
Моб. телефон - 0885 901 248

 

село Памукчии

Кметски наместник
Иван Георгиев Иванов
Адрес - п.к. 6089 с.Памукчии
Телефон - (04118) 2260
Моб. телефон - 0885 901 250

село Петрово

Кметски наместник
Николинка Дечкова Дечева
Адрес - п.к. 6091 с.Петрово
Телефон - (04112) 278; 277
Моб. телефон - 0885 901 247

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали