Кметски наместници

село Арнаутито

село АрнаутитоКметски наместник
Мария Нейкова Стойнова
Адрес - п.к. 6069 с.Арнаутито
Телефон - (041145) 260;
Моб. телефон -  0885 901 237

 

село Бенковски

село Бенковски Кметски наместник
Стефка Славова Георгиева
Адрес - п.к. 6056 с.Бенковски
Телефон - (041179) 332
Моб. телефон - 0885 901 236

 

село Борилово

село БориловоКметски наместник
Петър Койчев Койчев
Адрес - п.к. 6046 с.Борилово
Телефон - (041115) 260
Моб. телефон - 0885 901 259

 

село Борово

село Борово Кметски наместник
Янка Митева Дончева
Адрес - п.к. 6070 с.Борово
Телефон - (041149) 261
Моб. телефон - 0885 871 711

село Бъдеще

село БъдещеКметски наместник
Иванка Петкова Иванова
Адрес - п.к. 6090 с.Бъдеще
Телефон - (04112) 260
Моб. телефон - 0885 901 256

 

село Воденичарово

с.Воденичарово Кметски наместник
Виолета Мънчева Иванова
Адрес - п.к. 6080 с.Воденичарово
Телефон - (04125) 272
Моб. телефон - 0885 901 253

 

село Елхово

село Елхово Кметски наместник
Яна Драгиева Господинова - Петрова
Адрес - п.к. 6066 с.Елхово
Телефон - (041119) 260
Моб. телефон - 0885 901 239

 

село Казанка

село Казанка Кметски наместник
Елка Момчилова Михайлова
Адрес - п.к. 6063 с.Казанка
Телефон - (041117) 260
Моб. телефон - 0885 901 261

 

село Козаревец

село Козаревец Кметски наместник
Димитрина Радкова Димитрова
Адрес - п.к. 6081 с.Козаревец
Телефон - (041149) 262
Моб. телефон - 0885 901 242

 

село Колена

село Колена Кметски наместник
Янко Стефанов Янков
Адрес - п.к. 6050 с.Колена
Телефон - (041175) 260
Моб. телефон - 0885 901 241

 

село Ловец

село Ловец Кметски наместник
Недялка Христова Янкова
Адрес - п.к. 6071 с.Ловец
Телефон - (041149) 260
Моб. телефон - 0885 901 232

 

село Лозен

село Лозен Кметски наместник
Виолета Николаева Наневска
Адрес - п.к. 6062 с.Лозен
Телефон - (041114) 260
Моб. телефон - 0885 901 227

 

село Люляк

с. Люляк Кметски наместник
Иван Петков Ковачев
Адрес - п.к. 6051 с. Люляк
Телефон - (04121) 2260
Моб. телефон - 0885 901 225

 

село Лясково

с.Лясково Кметски наместник
Николай Киров Жеков
Адрес - п.к. 6045 с.Лясково
Телефон - (041275) 260
Моб. телефон - 0885 901 230

 

село Малко Кадиево

Кметски наместник
Теньо Динев Тенев
Адрес - п.к. 6052 с.Малко Кадиево
Телефон - (041276) 261
Моб. телефон - 0885 901 226

село Михайлово

село Михайлово Кметски наместник
Екатерина Андреева Стоянова
Адрес - п.к. 6080 с.Михайлово
Телефон - (04125) 2260
Моб. телефон - 0885 901 228

 

село Ново село

с. Ново село Кметски наместник
Михал Атанасов Михалев
Адрес - п.к. 6062 с. Ново село
Телефон - (041112) 2260; 2264
Моб. телефон - 0885 901 223

 

село Остра могила

с.Остра могила Кметски наместник
Васил Тодоров Апостолов
Адрес - п.к. 6063 с.Остра могила
Телефон - (041118) 260
Моб. телефон - 0885 901 248

 

село Памукчии

село ПамукчииКметски наместник
Стоян Николов Ничев
Адрес - п.к. 6089 с.Памукчии
Телефон - (04118) 2260
Моб. телефон - 0885 901 250

село Петрово

село Петрово Кметски наместник
Николинка Дечкова Дечева
Адрес - п.к. 6091 с.Петрово
Телефон - (04112) 278; 277
Моб. телефон - 0885 901 247

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали