Кметски наместници

село Бенковски

Кметски наместник
Янка Стойчева Тонева
Адрес - п.к. 6056 с.Бенковски
Телефон - (041179) 332
Моб. телефон - 0885 901 236

 

село Борово

borovo pic1 Кметски наместник
Янка Митева Дончева
Адрес - п.к. 6070 с.Борово
Телефон - (041149) 261
Моб. телефон - 0885 871 711

село Воденичарово

с.Воденичарово Кметски наместник
Мария Колева Петрова
Адрес - п.к. 6080 с.Воденичарово
Телефон - (04125) 272
Моб. телефон - 0885 901 253

 

село Елхово

Кметски наместник
Яна Драгиева Господинова - Петрова
Адрес - п.к. 6066 с.Елхово
Телефон - (041119) 260
Моб. телефон - 0885 901 239

 

село Казанка

Елка Момчилова Михайлова Кметски наместник
Елка Момчилова Михайлова
Адрес - п.к. 6063 с.Казанка
Телефон - (041117) 260
Моб. телефон - 0885 901 261

 

село Лозен

Кметски наместник
Румяна Димова Русенова
Адрес - п.к. 6062 с.Лозен
Телефон - (041114) 260
Моб. телефон - 0885 901 227

 

село Люляк

с. Люляк Кметски наместник
Иван Петков Ковачев
Адрес - п.к. 6051 с. Люляк
Телефон - (04121) 2260
Моб. телефон - 0885 901 225

 

село Лясково

с.Лясково Кметски наместник
Георги Симеонов Бакалов
Адрес - п.к. 6045 с.Лясково
Телефон - (041275) 260
Моб. телефон - 0885 901 230

 

село Ново село

с. Ново село Кметски наместник
Михал Атанасов Михалев
Адрес - п.к. 6062 с. Ново село
Телефон - (041112) 2260; 2264
Моб. телефон - 0885 901 223

 

село Остра могила

с.Остра могила Кметски наместник
Васил Тодоров Апостолов
Адрес - п.к. 6063 с.Остра могила
Телефон - (041118) 260
Моб. телефон - 0885 901 248

 

село Пряпорец

с.Пряпорец Кметски наместник
Димитър Петков Пеев
Адрес - п.к. 6062 с.Пряпорец
Телефон - (041113) 260
Моб. телефон - 0885 901 246

 

село Пъстрово

с. Пъстрово Кметски наместник
Веселин Стоянов Велев
Адрес - п.к. 6233 с.Пъстрово
Телефон - (041116) 220
Моб. телефон - 0885 901 245

 

село Руманя

с. Руманя Кметски наместник
Богдана Колева Георгиева-Стоянова
Адрес - п.к. 6057 с. Руманя
Телефон - (041173) 230
Моб. телефон - 0885 901 205

 

село Сладък кладенец

с.Сладък кладенец Кметски наместник
Пенка Тодорова Михайлова
Адрес - п.к. 6065 с.Сладък кладенец
Телефон - (041116) 260
Моб. телефон - 0885 901 204

 

Горещ телефон
за сигнали