Кметски наместници

село Плоска могила

село Плоска могила Кметски наместник
Недко Антонов Леонардов
Адрес - п.к. 6054 с.Плоска могила
Телефон - (041179) 420
Моб. телефон - 0885 901 251

 

село Подслон

село Подслон Кметски наместник
Мария Димитрова Кънчева
Адрес - п.к. 6058 с.Подслон
Телефон - (041174) 260
Моб. телефон - 0885 901 243

 

село Пряпорец

с.Пряпорец Кметски наместник
Димитър Петков Пеев
Адрес - п.к. 6062 с.Пряпорец
Телефон - (041113) 260
Моб. телефон - 0885 901 246

 

село Пшеничево

село Пшеничево Кметски наместник
Елена Енчева Костадинова
Адрес - п.к. 6271 с.Пшеничево
Телефон - (04143) 2275
Моб. телефон - 0884 335 311

 

село Пъстрово

с. Пъстрово Кметски наместник
Веселин Стоянов Велев
Адрес - п.к. 6233 с.Пъстрово
Телефон - (041116) 220
Моб. телефон - 0885 901 245

 

село Ракитница

село Ракитница Кметски наместник
Кремена Йорданова Димитрова
Адрес - п.к. 6067 с.Ракитница
Телефон - (04116) 2260; 2227
Моб. телефон - 0885 901 208

 

село Руманя

с. Руманя Кметски наместник
Богдана Колева Георгиева-Стоянова
Адрес - п.к. 6057 с. Руманя
Телефон - (041173) 230
Моб. телефон - 0885 901 205

 

село Самуилово

село Самуилово Кметски наместник
Денка Банкова Петкова
Адрес - п.к. 6082 с.Самуилово
Телефон - (041274) 260
Моб. телефон - 0885 901 207

 

село Сладък кладенец

с.Сладък кладенец Кметски наместник
Пенка Тодорова Михайлова
Адрес - п.к. 6065 с.Сладък кладенец
Телефон - (041116) 260
Моб. телефон - 0885 901 204

 

село Старозагорски бани

село Старозагорски бани Кметски наместник
Станчо Желев Станев
Адрес - п.к. 6062 с.Старозагорски бани
Телефон - (04111) 2260
Моб. телефон - 0885 901 211

 

село Стрелец

село Стрелец Кметски наместник
Димитър Тенев Димитров
Адрес - п.к. 6092 с.Стрелец
Телефон - (041279) 260
Моб. телефон - 0884 335 328

 

село Сулица

село Сулица Кметски наместник
Иванка Дечева Иванова
Адрес - п.к. 6062 с. Сулица
Телефон - (04111) 2329
Моб. телефон - 0885 901 221

 

село Християново

село Християново Кметски наместник
Валентин Димитров Петков
Адрес - п.к. 6072 с.Християново
Телефон - (041146) 260
Моб. телефон - 0884 335 320

 

село Яворово

село Яворово Кметски наместник
Жечо Тонев Жечев
Адрес - п.к. 6240 с.Яворово
Телефон - (041355) 260
Моб. телефон - 0887 875 762

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали