село Арнаутито

Размер на шрифта: A A A

МАРИЯ НЕЙКОВА СТОЙНОВАМАРИЯ НЕЙКОВА СТОЙНОВА

Родена през 1960 г. в гр. Стара Загора. Образование: Средно - Икономически техникум гр. Стара Загора; Висше - Тракийски университет гр. Стара Загора, специалност "Аграрна икономика".

Адрес п.к. 6069 с. Арнаутито
Телефон (041145) 260
Мобилен телефон 0885 901 237
Електронна поща  [email protected]

Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

СЕЛО АРНАУТИТО

Площ на селото: 221 дка
Надморско равнище: 300 метра
Климат: умерен
Почва: чернозем

 

 

История

Село Арнаутито отстои на 20 км югозападно от гр. Стара Загора. Разположено е в полите на малък хълм, по най-високите места на който има 2 могили.

Легендата гласи, че бейският чифлик се е намирал в центъра на селото, срещу сега намиращата се сграда на кметството. Беят разрешавал на всички, които работят за него, да си направят собствени колиби и ратаите започнали да се заселват непосредствено от южната страна на бейския чифлик. Това продължавало така че около чифлика се заражда и израства село, което приема името Арнаутито. То идва от факта, че първите заселници са били арнаути - българи, придошли от Дебърско. Не се знае какъв е бил броят на хората от онова време в селото. За периода 1930-1944г. има сведения, че в селото са изградени 250 къщи и население 1200 - 1300 жители.

След освобождението от турско робство бейовете се изселват в Турция и на ниски цени разпродават земите си на българите. Така землището на с. Арнаутито набира около 20 000 дка земя - чернозем, която и сега съществува. Основен поминък на населението е било земеделие и животновъдство. Този поминък е запазен и до сега. Разраства се животновъдството от млади и амбициозни животновъди. Земята се обработва от арендатори и частници. Пустееща земя няма.

Култура

Читалището в селото е основано през 1928 г. Помещавало се е в определена за това стая в училището. Дейността му се е състояла в провеждане на коледуване, лазаруване, изнасяне на пиеси и набиране средства за закупуване на книги. Едва през 1975 г. се осъществява мечтата на населението и е построено новото читалище, което носи името „Светлина". Има киносалон с 200 места, ритуална зала, библиотека, която разполага с 4000 тома.

Традиции и празници Празникът на селото е Гергьовден – 6 май, когато се провежда събор. На този ден се прави и изложба на животни с много музика и веселие. Идват гости от съседни села.

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали