село Казанка

Размер на шрифта: A A A

ЕЛКА МОМЧИЛОВА МИХАЙЛОВАЕЛКА МОМЧИЛОВА МИХАЙЛОВА

Адрес п.к. 6063 с. Казанка
Телефон (041117) 260
Мобилен телефон 0885 901 261
Електронна поща  [email protected]

СЕЛО КАЗАНКА

Разстояние от столицата: 200 км
Разстояние от Стара Загора: 22км
Надморско равнище: 490 м
Климат: континентален
Почви: глинесто-песъчлива, 8-10 категория

 

 

 

История

През 1986 г. е издадена книга за историята на село Казанка с автор Иван Иванов Кушкиев, роден в с. Казанка. Историята обхваща период отпреди 250 години, когато селото се изселва от Рахманлии и се настанява в сегашното село Казанка.

Името на селото идва от местността „Казането" на 2,5 км на изток от селото, където реката има малък водопад, който във времето е изкопал в скалата три казана. Има поверие, че Света Богородица е къпала Исус Христос в тази река.

 

Надморската височина е 490 м, най-висок връх е Руя – 660 метра над морското равнище. От местност, близо до Казанка извира река Суютлийка, която се влива в река Съзлийка.

Селото е водоснабдено, електрифицирано.

Стопанство и поминък: преди Освобождението е имало гурбетчийство, пастирство, кюмюрджийство, розопроизводство, земеделие и др. След Освобождението – овощарство, земеделие с основни култури картофи, фасул, рози. Занаятите в Казанка са били коларство, бъчварство, шивачество, кожухарство, обущарство и др. 

Култура

Църквата в Казанка е построена през 1857 г. - служила е и за килийно училище. Свързана е и с много от празниците и традициите. Освен общонационалните празници Коледа, Великден, Гергьовден са се празнували още Спасовден, Петковден и много други християнски празници. От дълбока древност се празнува Архангелов ден - на този ден е и празникът /сбор/ на селото.

Друго културно заведение е училището, сведения за което има още от 1838 година. Първоначалното училище е било килийно. Построено през 1879 година, а прогимназията през 1908 година.

Читалището официално е открито и признато през 1908 година. Днес се помещава в сградата на Общината и развива много добра дейност. Към него има създадена певческа група, която участва във всички мероприятия.

Празнуват се: Бабин ден, Трифон зарезан, Великден, Коледа и Нова година и др. С най-голяма любов и ентусиазъм се отбелязва Архангеловден – празник на селото.

 

ИНИЦИАТИВИ

Направен е основен ремонт на църквата и основен ремонт на кметството.

През 2010 год. поетапно започва ремонт на къщата музей „Стоян войвода", и създаване на музейна сбирка.

 

 
 
 

Бизнес

 

В селото има ферма за биволи.

 

 

 

 

КАЗАНКА ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали