село Казанка

Размер на шрифта: A A A

ЕЛКА МОМЧИЛОВА МИХАЙЛОВАЕЛКА МОМЧИЛОВА МИХАЙЛОВА

Адрес п.к. 6063 с. Казанка
Телефон (041117) 260
Мобилен телефон 0885 901 261
Електронна поща  [email protected]

СЕЛО КАЗАНКА

Разстояние от столицата: 200 км
Разстояние от Стара Загора: 22км
Надморско равнище: 490 м
Климат: континентален
Почви: глинесто-песъчлива, 8-10 категория

 

 

 

 

История

През 1986 г. е издадена книга за историята на село Казанка с автор Иван Иванов Кушкиев, роден в с. Казанка. Историята обхваща период отпреди 250 години, когато селото се изселва от Рахманлии и се настанява в сегашното село Казанка.

Името на селото идва от местността „Казането" на 2,5 км на изток от селото, където реката има малък водопад, който във времето е изкопал в скалата три казана. Има поверие, че Света Богородица е къпала Исус Христос в тази река.

 

Надморската височина е 490 м, най-висок връх е Руя – 660 метра над морското равнище. От местност, близо до Казанка извира река Суютлийка, която се влива в река Съзлийка.

Селото е водоснабдено, електрифицирано.

Стопанство и поминък: преди Освобождението е имало гурбетчийство, пастирство, кюмюрджийство, розопроизводство, земеделие и др. След Освобождението – овощарство, земеделие с основни култури картофи, фасул, рози. Занаятите в Казанка са били коларство, бъчварство, шивачество, кожухарство, обущарство и др. 

Култура

Църквата в Казанка е построена през 1857 г. - служила е и за килийно училище. Свързана е и с много от празниците и традициите. Освен общонационалните празници Коледа, Великден, Гергьовден са се празнували още Спасовден, Петковден и много други християнски празници. От дълбока древност се празнува Архангелов ден - на този ден е и празникът /сбор/ на селото.

Друго културно заведение е училището, сведения за което има още от 1838 година. Първоначалното училище е било килийно. Построено през 1879 година, а прогимназията през 1908 година.

Читалището официално е открито и признато през 1908 година. Днес се помещава в сградата на Общината и развива много добра дейност. Към него има създадена певческа група, която участва във всички мероприятия.

Празнуват се: Бабин ден, Трифон зарезан, Великден, Коледа и Нова година и др. С най-голяма любов и ентусиазъм се отбелязва Архангеловден – празник на селото.

 

ИНИЦИАТИВИ

Направен е основен ремонт на църквата и основен ремонт на кметството.

През 2010 год. поетапно започва ремонт на къщата музей „Стоян войвода", и създаване на музейна сбирка.

 

Бизнес

 

В селото има ферма за биволи.

 

 

 

 

КАЗАНКА - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали