Размер на шрифта: A A A

ИВАН ПЕТКОВ КОВАЧЕВИВАН ПЕТКОВ КОВАЧЕВ

Преди да стане кмет на Люляк, той е бил в продължение на 17 години медицински фелдшер в селото.

Адрес п.к. 6051 с. Люляк
Телефон (04121) 2260
Мобилен телефон 0885 901 225
Електронна поща  [email protected]

СЕЛО ЛЮЛЯК

Разстояние от столицата: 270 км
Разстояние от Стара Загора: 20 км
Надморско равнище: 500 м
Климат: континентален
Почва: горска
Площ на селото: 250 дка

 

История

Селото е основано през 17 век и е на около 250 години. То е създадено от селата Ени махле и Градец, които с били на 5-6 километра от сегашното му разположение. Тук са живеели само българи, които били много горди и образовани за времето си. 

Селото е носело името Нова махала и било едно от най-хубавите заради разположението си в планинската местност. През 1958 г. селото е преименувано на Люляк, тъй като в региона и страната има още села с името Нова махала. Според поп Минчо Кънчев Люляк имал революционно минало, свързано със известното Старозагорско възстание.

Култура

В миналото е действало местното читалище, което обаче през 90-те години поради липса на хора заради напредналата им възраст е закрито.

 

На 15 октомври всяка година жителите на Люляк честват Петковден - празник на селото.

 

ИНИЦИАТИВИ

По инициатива на кметския наместник Иван Ковачев и със спонсорството на частна фирма "БГС груп" бе ремонтиран църковния храм "Св. Петка" и почистен дворът на църквата. Благодарение на това жителите на Люляк могат да се похвалят с действащ храм, който преди това в продължение на десетилетия беше почти развалина.

 
 

Бизнес

 

Бизнесът в селото е слабо развит. Има само една фирма, която се занимава с гъбопроизводство. Кооперация няма, земята е пустееща. 

 

 

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали