село Руманя

Размер на шрифта: A A A

ДАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

Адрес п.к. 6057 с. Руманя
Телефон (041173) 230
Мобилен телефон 0885 901 205
Електронна поща  [email protected]

СЕЛО РУМАНЯ

Разстояние от столицата: 250 км
Разстояние от Стара Загора: 22 км
Надморско равнище: 215 – 270 м
Климат: умерено континентален
Почва: канелено горска и чернозем
Площ на селото: 500 декара

 

 

 

История

Селото е разположено в полите на Средна гора. Подходът към гората е плавен и много подходящ за туризъм, с почти равна площ и наполовина залесен терен с иглолистни дървета, благодарение на които селото е с чист въздух.

Руманя преди Освобождението от турско робство е било с предимно турско население и се е казвало „Османлии". След изселването на турците тук идват заселници от близкото село Братя Кунчеви и по един род от селата Дълбоки, Стоил войвода, Караново и Паничерево. Селото го прекръщават на „Смавлии", а после и на днешното „Руманя", което име в по-свободно тълкуване на български означава идване „На печалба". Хората от околните села идвали тук заради евтините земи – един декар земя се продавал за една коза.

През селото минава малка река, наречена „Боаза". На север от селото покрай реката пътят води до разположена на около километър голяма поляна с вековни дървета, наречена „Текята". Според преданието Свети Илия е стъпил тук с единия си крак, а с другия на Светиилийските възвишения, разположени югоизточно от Нова Загора. В миналото тук са се правели големи курбани за хората от съседните села в чест на свети Илия.

Култура

Народно читалище "Съзнание"

В най-малкото село в Старозагорска община – Руманя, в съответствие с прогресивните въжделения на хората за развитие на културата и запазване на самобитната идентичност през далечната 1938 г. се учредява народно читалище. Това става на 22 януари същата година. Начело на тази нициатива са най-будните хора от селото – учители, общественици, патриотично настроени деятели. За пръв председател на народно читалище "Съзнание" е избран Иван Димитров Кръстев, роден на 20 март 1907 г. Още отначалото читалищните дейци си поставят за изпълнение просветителски и прогресивни задачи. След многогодишна активна дейност обаче работата на читалището намалява и дори се прекъсва поради редуциране на жителите на селото. Този „мъртъв" период продължава няколко години.

През 1992 г. в селото се завръщат пенсионирали се активни хора, които се заемат с възстановяване на читалищната дейност. През 1994 г.читалището е пререгистрирано към Министерството на културата. Населението в Руманя е на пределна възраст и поради това няма фолклорни състави. Само през лятото завърнали се от градовете деца на лятна почивка при баба и при дядо сформират временен детски театър „Школето". Основните цели на читалището са: патриотичното възпитание на членовете, които са около 60 души, пропагандиране на българската и чуждестранната литература, създаване на привлекателни условия в библиотеката като предпочитано място за срещи на хората от селото.

 

Ежегодно настоятелството на читалището създава организация за отбелязване на местни и национални празници: 14 февруари - празник на селото, 3 и 8 март, 24 май, 1 и 2 юни, Деня на независимостта, Деня на будителите, колективно посрещане на Коледа и Нова година.

Стана традиция всяка година да се организират екскурзии до исторически места в страната, свързани с градове като Плевен, Батак, Банско, Копривщица, Шипка, Велико Търново.

Не са забравени юбилярите, новодомците, децата – последните, макар и само 2 на брой, които ги поздравяваме с цветя и скромно подаръче.

На 3 юли 2007 г. е направена първа копка за храм „Св. Трифон". Със съвместните усилия на църковното и читалищното настоятелство строежът е завършен.

С цел сплотяване на жените от селото и разнообразяване на живота им през септември 2009 г. те се обединиха в група „Женски свят". На провежданите два пъти в месеца сбирки се канят и специалисти от различни области, които разясняват разнообразни любопитни факти и проблеми. Към читалището има и заведена през 2005 г. летописна книга, в която се отразяват дейностите и проявите на читалищните дейци. 

Бизнес

В село Руманя и околностите има добри възможности за развитие на селскостопански перспективи и туризъм поради чистата атмосфера на близкостоящата Средна гора.Освен традиционните овощни дървета: орех, бадем, круша, слива, ябълка, кайсия и праскова, в селото виреят още и топлолюбиви видове като смокиня, нар, хинап, райска ябълка, касис, арония и др. Селото разполага с лозов масив от 900 дка, засети със сортове като памид, димят, каберне и мерло.

 

 

РУМАНЯ - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали