село Воденичарово

Размер на шрифта: A A A

Виолета Мънчева Иванова

Адрес п.к. 6080 с. Воденичарово
Телефон (04125) 272
Мобилен телефон 0885 901 253
Електронна поща  [email protected]

СЕЛО ВОДЕНИЧАРОВО

Разстояние от столицата: 264 км
Разстояние от Стара Загора: 33 км
Надморско равнище: 156 м
Климат: умерен
Почва: чернозем
Площ на селото: 486 кв.км

В селото не функционират училище, детска градина и читалище. Няма и интернет. Има изграден здравен пункт.

 

 

История

Заселването на селото датира от 1642 година. Първите заселници са родовете Мандраджиеви и Ханчичиета. Двата рода - фамилии, са обитавали седем къщи. Селото се е наричало Дермен маиля (на български - воденична махала), тъй като по течението на реката е имало седем воденици. До 1956 година населението е наброявало 287 жители. Но след национализацията и голямата миграция на хората към градовете, населението, както и във всички села, така и във Воденичарово силно намалява.

Имало е и основно училище. То е представлявало две стаи, във всяка от които са учели по две отделения, два класа първи и втори, трети и четвърти. 

Култура

Празникът на село Воденичарово е на Петковден, но от години поради застарялото население не е провеждан. В селото разбираемо няма нито кабелна телевизия, нито интернет или други придобивки от културно естество. 

 

 

 

 

Бизнес

В селото има 4846 използваеми дка земя.
Отглеждат се житни култури, пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед.
Има и един магазин, който снабдява населението с хляб, хранителни продукти и промишлени стоки.
В селото може да се развива с успех селското стопанство и по-точно – растениевъдството, поради плодородната почва в региона

 

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали