село Яворово

Размер на шрифта: A A A

Стефка ИвановаСТЕФКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

Адрес п.к. 6240 с. Яворово
Телефон (041355) 260;
Мобилен телефон 0899 60 55 60
Електронна поща  [email protected]

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

СЕЛО ЯВОРОВО

Разстояние от столицата: 209 км
Разстояние от Стара Загора: 19.8 км
Надморско равнище: 210 м
Климат: преходно континентален
Почва: песъчлива, канелено горска, чернозем
Площ на селото: 31,165 кв.км

 

 

История

Селото е разположено в крайните югоизточни склонове на Сърнена гора и Чирпанските възвишения, на 20 км североизточно от гр. Чирпан.

Днешното Яворово е сравнително младо селище, вероятно от 18 век. Първото поселение е било в местността Мерите. Предполага се, че първите заселници са дошли откъм Стара планина. Предание гласи, че най-напред е назовано на името на местен овчар, загубил ръката си в сблъсък с турците - чолак, и оттам Чулхалар, Чухлаково, Чолаково. След епидемията от чума в този район през 17 век, селото се установило от двете страни на пътя Хасково - Казанлък, където имало обширни пасища. За да се спаси от набезите на кърджалии и даалии населението се преместило два км. на запад в местността Джумалийка. С името Чолаково се назовава до 1906 год. С Указ на цар Фердинанд от 21.12.1906 год. селото е преименувано на псевдонима на поета Пейо Крачолов Яворов - Яворово. Това става по предложение на представители на местната интелигенция и на селската администрация, които били запленени от неговата поезия и от бунтовния му дух.
 
 
В землището на село Яворово има немалко археологически находки от различни исторически епохи. Интересен обект е Калето при изворите в местността Съзлийка. На това място има останки от градежи, датиращи от новокаменната епоха. Проучвания на Окръжния археологически музей гр. Стара Загора в района на язовир Чаталка установяват, че там е имало непрекъснато съществуване на човешка дейност в продължение на 6 хилядолетия - от началото на каменно-медната епоха до Късното средновековие.
При разкопките в местността Делимоневото кале е открита вила (развит жилищен комплекс), която е единствената цялостно проучена вила в България. Построена е в средата на 1-ви век, разрушена и отново възстановена в средата на 3-ти век. На високия връх източно oт вилата (Калето, Градището) е открито укрепено селище, обитавано от 6-ти до 14-ти век. В местностите Дренчето и Кайряците е имало селище до края на 15-ти век. То вероятно е съществувало до края на Втората българска държава, а може би и до по-късно.
Жителите на село Яворово вземат дейно участие в национално-освободителното движение и антифашистката съпротива. Израз на признателност към загиналите в борбата за свобода и социална справедливост е издигнатия в центъра на селото паметник.
Емблемата на Яворово е каменната мома на разклона за селото от централния път Стара Загора - Чирпан. Статуята е символ на плодородието за земята, трудолюбието на хората и на хубостта на яворовката.
Яворовската църква носи името "Света Петка". Затова и традиционния празник на селото е на 14 октомври - Петковден. Тогава в църквата се отслужва Света литургия, самодейните колективи изнасят празничен концерт, в центъра на селото се вие хоро. Населението на село Яворово през годините варира до 2000 жители. Най-много са били през 1946 год. - 1913 жители. Етническият му състав, както в миналото, така и сега, е предимно български. До 2012 година село Яворово бе на територията на Община Чирпан. След проведен референдум, от 2013 година, то премина към Община Стара Загора.
 

Култура

В село Яворово културната дейност се осъществява от двете читалища - Народно читалище "Ахинора - 2006 г." и народно читалище "Пробуда - 1925"

Народно читалище "Ахинора - 2006 г."
Народно читалище "Ахинора - 2006 г." е учредено в началото на 2006 год. от 48 родолюбиви яворовци с ново гражданско съзнание и е правоприемник на учредения през 1998 год. Дамски клуб "Ахинора". Към него са изградени: дамски клуб, клуб на мъжете, група за изворен фолклор, група за художествено слово, традиционни обреди и ритуали, детска родокраеведческа секция. Читалището извършва просветни, социални, информационни, проучвателни и изследователски дейности.
 
 
Резултатите от тези дейности отразява на страниците на читалищния вестник "Ахинора", от който са излезли 67 броя, и който е плод на абсолютно безвъзмездна дейност. С финансовата подкрепа на ЕС през 2008 година бе издаден сборник с етнографски материали "Яворовката сръчна и умятна". През 2011 год. бе отпечатана юбилейна диплянка. През 2012 год. излезе от печат и книгата на г-жа Пенка Иванова - "Видях го със сърцето си", посветена на видния писател и общественик, и голям приятел на НЧ "Ахинора" - Петко Огойски. 
Дамски клуб "Ахинора" е най-работещата структура при "НЧ Ахинора" - 2006 г". В него кипи активна дейност. Дамските четвъртъци в Яворово преминават в разговори за книги, филми и всички актуални теми от обществения живот. В продължение на 15 години дамите от "Ахинора" отстояват правото си на пълноценен и осмислен живот.
 
Богат и разнообразен е репертоарът на художествените състави. ФГ "Ахинора" разучи повече от 60 песни - автентични и от репертоара на изтъкнати народни певци. Репертоарът на групата за народни обичаи и ритуали включва, спектакъла "Празник край ветрената мелница" по Елин Пелин, драматизацията "Пристанала" по Христо Ботев, обичая "Пеперуда" и ритуалите: "Тлъка в Яворово", "Бръснела" и "Пребулване" от обредната система на тракийската сватба. Рецитаторският тандем Пенка Иванова и Христина Желева подготви и изпълни по различни поводи повече от 10 поетичните композиции.
 
 
Художествените състави представиха своите репертоари на общинските прегледи на художествената самодейност и на много регионални, национални, и международни фестивали, където бяха отличени с престижни награди: Националния събор "Авлига пее" - с. Обединение, МФФИТГ - гр. Раднево, Старопланинския събор "Балкан фолк" - гр. Велико Търново, Международния фестивал за автентичен фолклор - с. Дорково, Националния тракийски фолклорен събор с международно участие "Богородична стъпка" - Старозагорски минерални бани, Националния събор за автентичен фолклор "От извора" - с. Труд, "Гласове и ритми от Тракия" - с. Златна ливада, Жътварския събор - с. Странско, Фолклорния празник - с. Срацимир, общ. Силистра, Фолклорния събор "Край чешмата под върбата" - с. Кайнарджа, Националния еньовденски събор на българския фолклор и традиционните български ястия - с. Пряпорец, Празника на райската ябълка - с. Хрищени и др.
 
НЧ "Ахинора - 2006 г." отбелязва всички народни празници, като съхранява традиционните български ритуали. През изминалите години бяха възродени и обогатени с нови моменти: Денят на родилната помощ, Трифон Зарезан, Денят на нароните будители, Денят на яворовските деца, Денят на християнското семейство и християнската младеж.
Чест за НЧ "Ахинора- 2006 г." е подкрепата на най-будните и образовани синове и дъщери на Яворово: ст.н.с Генчо Дончев, инж. Иван Христов Иванов, инж. Иван Минев Иванов, о.з.полк Таню Иванов Христов, екс прокурорът Иван Христов Даскалов, д-р Деньо Желев Денев, Димо Христов Желев, Рачо Лечев Аврамов и др., на народните представители Петя Божикова, д-р Атанас Щерев, Живко Тодоров, Петко Огойски, на писателите Анатолий Петров, Тончо Карабулков, на филателиста и колекционер Христо Христов и др.
 
НЧ "Ахинора - 2006 г." си има знаме - върху бял копринен плат с копринени конци са извезани наименованието на читалището и картината на художника Иван Милев "Ахинора 1925".
 
Народно читалище "Пробуда - 1925"
Народно читалище "Пробуда - 1925" е създадено през 1925 г. Основните цели на читалището са: осигуряване на достъп до книжния фонд, развитие на художествената самодейност, изучаване на родния край и др. В читалището има етнографска сбирка с родословните дървета на всички родове в селото.
 
Просветното огнище на читалището е библиотеката, която разполага с 5 393 тома. Към читалището има фолклорна група "Росна китка", група за художествено слово "Елит", клуб "Българка". Читалището провежда срещи със сродни читалища. Традиционните празници, които то отбелязва са празника на селото, "Мой роден край", Лазаров ден.
 
 
 
 

 

Бизнес

 

В с. Яворово има 2 магазина за хранителни и промишлени стоки. Земеделската земя на селото се обработва от няколко фирми - арендатори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали