Кметства / Населени места

село Арнаутито

Кмет: Мария Нейкова Стойнова

Адрес - п.к. 6069 с.Арнаутито
Телефон - (041145) 260;
Моб. телефон -  0885 901 237

 

село Богомилово

Кмет: Петър Василев Коев

Адрес - п.к. 6097 с. Богомилово
Телефон - (04123) 2260; 2362
Моб. телефон - 0885 901 234

 

село Борилово

Кмет: Петър Койчев Койчев

Адрес - п.к. 6046 с.Борилово
Телефон - (041115) 260
Моб. телефон - 0885 901 259

 

село Братя Кунчеви

Кмет: Георги Петков Георгиев

Адрес - п.к. 6057 с.Братя Кунчеви
Телефон - (041173) 260
Моб. телефон - 0885 901 257

 

село Бъдеще

Кмет: Иванка Петкова Иванова

Адрес - п.к. 6090 с.Бъдеще
Телефон - (04112) 260
Моб. телефон - 0885 901 256

 

село Горно Ботево

Кмет: Петко Стоянов Петков

Адрес - п.к. 6053 с.Горно Ботево
Телефон - (041172) 260; 368
Моб. телефон - 0885 901 233

 

село Дълбоки

Кмет: Бальо Димов Иванов

Адрес - п.к. 6060 с.Дълбоки
Телефон - (041171) 260; 267
Моб. телефон - 0885 901 260

 

село Еленино

Кмет: Съби Иванов Димов

Адрес - п.к. 6047 с.Еленино
Телефон - (04122) 2260
Моб. телефон - 0885 901 255

 

село Загоре

Кмет: Мончо Вълчев Монев

Адрес - п.к. 6095 с.Загоре
Телефон - (041277) 260; 225
Моб. телефон - 0885 901 254

 

село Змейово

Кмет: Стоян Колев Трифонов

Адрес - п.к. 6059 с.Змейово
Телефон - (04124) 2260; 2312
Моб. телефон - 0885 901 252

 

село Калитиново

Кмет: Иван Енев Костадинов

Адрес - п.к. 6049 с.Калитиново
Телефон - (04113) 2230
Моб. телефон - 0885 901 238

 

село Калояновец

Кмет: Добри Ганчев Добрев

Адрес - п.к. 6070 с.Калояновец
Телефон - (041144) 260; 422
Моб. телефон - 0885 901 220

 

село Кирилово

Кмет: Станимира Калинова Маринова

Адрес - п.к. 6064 с.Кирилово
Телефон - (04115) 2260; 2272
Моб. телефон - 0885 901 240

 

село Козаревец

Кмет: Димитрина Радкова Димитрова

Адрес - п.к. 6081 с.Козаревец
Телефон - (041149) 262
Моб. телефон - 0885 901 242

 

село Колена

Кмет: Янко Стефанов Янков

Адрес - п.к. 6050 с.Колена
Телефон - (041175) 260
Моб. телефон - 0885 901 241

 

село Ловец

Кмет: Татяна Жекова Димитрова

Адрес - п.к. 6071 с.Ловец
Телефон - (041149) 260
Моб. телефон - 0885 901 232

 

село Маджерито

Кмет: Грозданка Тонева Димова

Адрес - п.к. 6096 с.Маджерито
Телефон - (04129) 2260; 2423
Моб. телефон - 0885 901 229

 

село Малка Верея

Кмет: Дончо Банов Брайков

Адрес - п.к. 6099 с.Малка Верея
Телефон - (041270) 260
Моб. телефон - 0885 901 231

 

 

 

село Малко Кадиево

Кмет: Теньо Динев Тенев
Адрес - п.к. 6052 с.Малко Кадиево
Телефон - (041276) 261
Моб. телефон - 0885 901 226

село Михайлово

Кмет: Елена Генова Христова

Адрес - п.к. 6080 с.Михайлово
Телефон - (04125) 260
Моб. телефон - 0885 901 228

 

Горещ телефон
за сигнали