Кметства / Населени места

село Богомилово

село БогомиловоКмет
Димитър Христов Пандазиев
Адрес - п.к. 6097 с. Богомилово
Телефон - (04123) 2260; 2362
Моб. телефон - 0885 901 234

 

село Братя Кунчеви

село Братя КунчевиКмет
Николай Златев Колев
Адрес - п.к. 6057 с.Братя Кунчеви
Телефон - (041173) 260
Моб. телефон - 0885 901 257

 

село Горно Ботево

село Горно БотевоКмет
Петко Стоянов Петков
Адрес - п.к. 6053 с.Горно Ботево
Телефон - (041172) 260; 368
Моб. телефон - 0885 901 233

 

село Дълбоки

село Дълбоки

Кмет
Марина Стоянова Станчева
Адрес - п.к. 6060 с. Дълбоки
Телефон - (041171) 260; 267
Моб. телефон - 0885 901 260

село Еленино

село Еленино Кмет
Съби Иванов Димов
Адрес - п.к. 6047 с.Еленино
Телефон - (04122) 2260
Моб. телефон - 0885 901 255

 

село Загоре

село Загоре Кмет
Мончо Вълчев Монев
Адрес - п.к. 6095 с.Загоре
Телефон - (041277) 260; 225
Моб. телефон - 0885 901 254

 

село Змейово

село Змейово Кмет
Стоян Колев Трифонов
Адрес - п.к. 6059 с.Змейово
Телефон - (04124) 2260; 2312
Моб. телефон - 0885 901 252

 

село Калитиново

село Калитиново Кмет
Иван Енев Костадинов
Адрес - п.к. 6049 с.Калитиново
Телефон - (04113) 2230
Моб. телефон - 0885 901 238

 

село Калояновец

село Калояновец Кмет
Добри Ганчев Добрев
Адрес - п.к. 6070 с.Калояновец
Телефон - (041144) 260; 422
Моб. телефон - 0885 901 220

 

село Кирилово

село Кирилово Кмет
Валерий Кузманов Видев
Адрес - п.к. 6064 с.Кирилово
Телефон - (04115) 2260; 2272
Моб. телефон - 0885 901 240

 

село Маджерито

село Маджерито Кмет
Грозданка Тонева Димова
Адрес - п.к. 6096 с.Маджерито
Телефон - (04129) 2260; 2423
Моб. телефон - 0885 901 229

 

село Малка Верея

село Малка Верея Кмет
Дончо Банов Брайков
Адрес - п.к. 6099 с.Малка Верея
Телефон - (041270) 260
Моб. телефон - 0885 901 231

 

 

 

село Могила

село Могила Кмет
Георги Димитров Георгиев
Адрес - п.к. 6052 с.Могила
Телефон - (041276) 260; 232
Моб. телефон - 0885 901 224

 

село Оряховица

село Оряховица Кмет
Атанас Проданов Вапцаров
Адрес - п.к. 6061 с.Оряховица
Телефон - (041178) 260; 285
Моб. телефон - 0885 901 249

 

село Преславен

село Преславен Кмет
Митьо Митев Митев
Адрес - п.к. 6048 с. Преславен
Телефон - (04113) 2260; 2325
Моб. телефон - 0885 901 235

 

село Хан Аспарухово

село Хан Аспарухово Кмет
Петър Петков Петров
Адрес - п.к. 6055 с. Хан Аспарухово
Телефон - (041179) 260; 233
Моб. телефон - 0884 335 315

 

село Хрищени

село Хрищени Кмет
Радка Цветкова Желева
Адрес - п.к. 6050 с.Хрищени
Телефон - (04126) 2260
Моб. телефон - 0885 901 222

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали