Кметства / Населени места

село Богомилово

Кмет
Димитър Христов Пандазиев
Адрес - п.к. 6097 с. Богомилово
Телефон - (04123) 2260; 2362
Моб. телефон - 0885 901 234

 

село Братя Кунчеви

Кмет
Николай Златев Колев
Адрес - п.к. 6057 с.Братя Кунчеви
Телефон - (041173) 260
Моб. телефон - 0885 901 257

 

село Горно Ботево

Кмет
Петко Стоянов Петков
Адрес - п.к. 6053 с.Горно Ботево
Телефон - (041172) 260; 368
Моб. телефон - 0885 901 233

 

село Дълбоки

Кмет
Бальо Димов Иванов
Адрес - п.к. 6060 с.Дълбоки
Телефон - (041171) 260; 267
Моб. телефон - 0885 901 260

 

село Еленино

Кмет
Съби Иванов Димов
Адрес - п.к. 6047 с.Еленино
Телефон - (04122) 2260
Моб. телефон - 0885 901 255

 

село Загоре

Кмет
Мончо Вълчев Монев
Адрес - п.к. 6095 с.Загоре
Телефон - (041277) 260; 225
Моб. телефон - 0885 901 254

 

село Змейово

Кмет
Стоян Колев Трифонов
Адрес - п.к. 6059 с.Змейово
Телефон - (04124) 2260; 2312
Моб. телефон - 0885 901 252

 

село Калитиново

Кмет
Иван Енев Костадинов
Адрес - п.к. 6049 с.Калитиново
Телефон - (04113) 2230
Моб. телефон - 0885 901 238

 

село Калояновец

Кмет
Добри Ганчев Добрев
Адрес - п.к. 6070 с.Калояновец
Телефон - (041144) 260; 422
Моб. телефон - 0885 901 220

 

село Кирилово

Кмет
Валерий Кузманов Видев
Адрес - п.к. 6064 с.Кирилово
Телефон - (04115) 2260; 2272
Моб. телефон - 0885 901 240

 

село Маджерито

Кмет
Грозданка Тонева Димова
Адрес - п.к. 6096 с.Маджерито
Телефон - (04129) 2260; 2423
Моб. телефон - 0885 901 229

 

село Малка Верея

Кмет
Дончо Банов Брайков
Адрес - п.к. 6099 с.Малка Верея
Телефон - (041270) 260
Моб. телефон - 0885 901 231

 

 

 

село Могила

Кмет
Георги Димитров Георгиев
Адрес - п.к. 6052 с.Могила
Телефон - (041276) 260; 232
Моб. телефон - 0885 901 224

 

село Оряховица

Кмет
Атанас Проданов Вапцаров
Адрес - п.к. 6061 с.Оряховица
Телефон - (041178) 260; 285
Моб. телефон - 0885 901 249

 

село Преславен

Кмет
Митьо Митев Митев
Адрес - п.к. 6048 с. Преславен
Телефон - (04113) 2260; 2325
Моб. телефон - 0885 901 235

 

село Хан Аспарухово

Кмет
Петър Петков Петров
Адрес - п.к. 6055 с. Хан Аспарухово
Телефон - (041179) 260; 233
Моб. телефон - 0884 335 315

 

село Хрищени

Кмет
Радка Цветкова Желева
Адрес - п.к. 6050 с.Хрищени
Телефон - (04126) 2260
Моб. телефон - 0885 901 222

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали