село Загоре

Размер на шрифта: A A A

АТАНАС ГОСПОДИНОВ АТАНАСОВ

Адрес п.к. 6095 с. Загоре
Телефон (041277) 260; 225
Мобилен телефон 0885 901 254
Електронна поща  [email protected]

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

СЕЛО ЗАГОРЕ

Разстояние от столицата: 196 км
Разстояние от Стара Загора: 12 км
Надморско равнище: 100 - 199 м
Климат: умерено континентален
Почва: глинеста
Площ на селото: 17,169 кв.км

 

 

История

В Тракийската низина, на 10 км. южно от град Стара Загора се намира село Загоре.

От предания на стари хора има информация, че селото съществува от началото на 18 век - 1730 год. Селото е съставено от две села Оборито и Голямо Кадиево.
От своето основаване те са били изключително турски - населението е живеело край чифлика на Големия Кадия от където и името на едното село. Другото село носи името Ахърито, защото от източния край на село над реката са били построени ахърите на бея, които обслужват голям керван-сарай, нещо като станция за смяна на животни използвани за превоз на стоки. В ахърите (оборите) имало камили, катъри и др. впрегатни животни и два кладенеца за поене на животните. Този керван-сарай се е ползвал тъй като на изток от селото минавал царският път от северна за южна България. Най-напред махалите били от 6 - 7 къщи направени от плет и измазани с глина, а покривите от слама. В навечерието на Освободителната война селата се разрастват и достигат до 30 - 40 къщи.
Селото е изгорено до основи през лятото на 1877 год., при настъплението на Сюлейман паша към Стара Загора. Оцеляват само един хамбар и една къща. Оборите на Кадията също са изгорели и остава само чифлика. Селата са възстановени от останалите оцелели жители и придошли нови заселници. Стари къщи от края на ХІХ и началото на ХХ век няма запазени.
След Освобождението на България, около 1906 год. село Ахърито е преименувано на с. Оборито. С Указ на Народното събрание от 18.05.1950 год. с. Голямо Кадиево е присъединено към с. Оборито и преименувано на с. Загоре. Името Загоре е прието от жителите, защото по това време в този район се отглежда пшеницата "Загарея".
Друга легенда е, че Ахърите на бея са запалени от мома на име Добра, която Бея искал да потурчи и да вземе за жена. Едно от предложенията за име на обединеното село е Добрино. Това име не е прието на референдума и селото е преименувано на с. Загоре с Указ № 236 на Президиума на Народното събрание от 22.05.1950 год. Двете села са включени в Старозагорски окръг, Старозагорска околия, Община Оборито.
През 1958 год. е променено АТУ на селото и то е включено в Община Могила. През 1959 год. селото преминава към Община Коларово, окръг Старозагорски. Обратно в Община Могила селото е върнато през 1963 год. докато с Указ № 2295 на Държавен съвет на НРБ от 22.12.1978 год. е включено в Община Стара Загора, в която селото е включено и днес. 
 

Култура

Народно читалище "Пробуда"
От данни за историята на селото е видно, че се е състояло от 2 махали – Оборито и Голямо Кадиево. През 1928 г. в махала Оборито, под покрива на месната църква, се основава народно читалище "Христо Ботев", а в махала Голямо Кадиево се основава народно читалище "Ц. Церковски" под стряхата на основното училище. При обединяването на двете махали – Оборито и Голямо Кадиево през 1950 година, се обединяват и двете читалища под един покрив и под ново име "Пробуда". Има нещо дълбоко и символично в това име. От своето създаване и до днес този "народен светилник" учи, вдъхновява и пробужда светли стремления. През 1953 година народно читалище "Пробуда" се премества в центъра на селото. На територията на село Загоре живеят 1033 жители, а в Основно училище "Христо Ботев" учат 126 деца. Библиотеката разполага с добра материална база и работи на свободен достъп с населението. Народните читалища са били и продължават да бъдат духовни центрове, чрез които книжнината и културата достигат до цялата ни страна.
 
При народно читалище "Пробуда" съществуват три художествени състава: Женска фолклорна група, Детска група за изворен фолклор и Коледарски състав. С помощта и участието на фолклорните състави се провеждат разнообразни по вид мероприятия – празници, обичаи, годишнини и юбилеи. Дошъл от миналото и запазен до днес "Бабин ден", "Трифон Зарезан", 19 февруари "Обесването на Васил Левски", 1 март - "Ден на самодееца" и "Баба Марта", 3 март - "Освобождението на България", 8 март - "Ден на жената", Седмицата на детската книга и изкуства за деца - "Международен ден на книгата" - маратон, "Цветница" - лазарски празник, "Великден", 24 май - "Ден на славянската писменост и културата", 1 юни - "Ден на детето", 2 юни - "Ден на Ботев", "Първи сноп" - откриване на жътвата, откриване на "Лято Загорско", 1 септември – Празник на с. Загоре и храм "Св. Симеон Стълпник", Отбелязване деня на Съединението на България, 1 ноември – "Ден на народните будители" и др. По българска народна традиция всяка година се провежда Коледуване – три дни в с. Загоре. Фолклорните състави са участвали в общински прегледи в Стара Загора, Хасково и други.

ЗАГОРЕ - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали