Обява за подбор по документи за длъжността „Младши експерт“, отдел „Туризъм и младежки дейности“

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява подбор по документи за длъжността „Младши експерт“, отдел „Туризъм и младежки дейности“

 1. Кратко описание на длъжността:
  • Събира необходимата информация за допълване и актуализиране на базата данни за туристическото предлагане на общината.
  • Оказва съдействие при разработване на годишната програма за развитие на туризма на Община Стара Загора.
  • Участва при разработване и обсъждане на проблемите, свързани с изучаване, опазване и популяризиране на туристическите обекти на територията на общината, съобразно действащото законодателство.
  • Участва при изготвянето на становище, доклади, предложения и отговори на запитвания по въпроси в областта на туризма.
  • Работи по график за работещите в ТИЦ
  • Участва и съдейства при разработването на методиката и обработва показателите, свързани със статистически анализ на туристопотока в ТИЦ.
  • Участва в организацията и провеждането на туристически форуми на територията на общината и др.
 2. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Висше образование - минимална образователна степен - „Професионален бакалавър“.
  • Професионален опит – не се изисква.
  • Компютърна грамотност
  •  Кандидати със специалност туризъм, маркетинг, филология и владеене на английски език ще се ползват с предимство.
 3. Необходими документи:
  • Автобиография/СV по европейски образец със снимка.
  • Копие от диплом за завършено образование.
  • Копие от документите, удостоверяващи трудовия стаж /при наличие на такъв/.
  • Копие от документи, удостоверяващи допълнително придобита квалификация /при наличие на такава/.
 4. Вид заетост:
  • Пълно работно време.

Документите на кандидатите ще се приемат до 07.09.2021 г. в стая № 401, Отдел „Човешки ресурси“, Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа.

Всяка една от кандидатурите ще бъде разгледана детайлно, а одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация тел:  042/614 631.

Личните данни се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Община Стара Загора при спазване изискванията на ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали